بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

پناهندگی

ترکیه می‌گوید کسانی را اخراج کرده است که قوانین اقامت و روادید را نقض کرده اند .

ترکیه می‌گوید کسانی را اخراج کرده است که قوانین اقامت و روادید را نقض کرده یا مرتکب کلاه‌برداری و به خطرانداختن امنیت اجتماعی این کشور شده‌اند و یا بدون دریافت مجوز کار کرده‌اند.…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »