بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

نان روزانه

نان روزانه ۲۹ دی ۱۹ ژانویه

نان روزانه ۱۹ ژانویه تفسیر پیدایش فصل ۱۸ الف-۶. سدوم و عموره (بابهای ۱۸-۱۹) ۱۸: ۱-۱۵ بلافاصله پس از وقایع باب ۱۷، سه مرد بر ابراهیم ظاهر شدند. که در حقیقت دو نفر از آنها فرشته…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۸ دی ۱۸ ژانویه

نان روزانه ۱۸ ژانویه تفسیر پیدایش فصل ۱۷ ۱۷: ۱-۱۴ کلام خدا برای ابرام در آیه ۱ شاید می‌خواهد در لفافه این را بگوید که دیگر کار کردن با توان و قوت انسانی بس است و بگذارد که خدا برای…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۷ دی ۱۷ ژانویه

نان روزانه ۱۷ژانویه تفسیر پیدایش فصل ۱۶ الف-۵. اسماعیل فرزند خواهش جسم (بابهای ۱۶-۱۷) ۱۶: ۱-۶ بیقراری ذات گناه آلود در اینجا دیده می‌شود. سارای به جای اینکه به انتظار خدا…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۶ دی ۱۶ ژانویه

نان روزانه ۱۶ژانویه تفسیر پیدایش فصل ۱۵ الف-۴. وارث موعود ابراهیم (باب ۱۵) ۱۵: ۱ آیه اول ارتباط نزدیکی با آیه آخر باب ۱۴ دارد. چون پاتریاخ انعام پادشاه سدوم را نپذیرفت، یهوه…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۵ دی ۱۵ ژانویه

نان روزانه ۱۵ژانویه تفسیر پیدایش فصل ۱۴ ۱۴: ۱-۱۲ سیزده سال پیش از وقوع رخدادهای مهم این باب، کردلاعمر، حاکم عیلام (پارس)، بر پادشاهان مختلفی که در منطقه حکومت می‌کردند غلبه کرد و…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۴ دی ۱۴ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۱۳ ۱۳: ۱-۴ بازگشت ابرام از مصر به بیت ایل در واقع مشارکت با خدا بود. «بازگشت به بیت ایل» نیاز تمام کسانی است که از خداوند دور شده‌اند. الف-۳. تجربه لوط و…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۳ دی ۱۳ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۱۲ ۲ - پاتریاخهای اسرائیل (بابهای ۱۲-۵۰) الف - ابراهیم (۱۲: ۱ - ۲۵: ۱۸) الف-۱. دعوت ابراهیم (۱۲: ۱-۹) ۱۲: ۱-۳ هنگامی که ابرام هنوز در اور بود خداوند ابرام را…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۲ دی ۱۲ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۱۱ ح - برج بابل (باب ۱۱) ۱۱: ۱-۴ در باب ۱۰ که از نظر زمانی باید بعد از باب ۱۱ باشد، انسانها بر اساس زبانها تقسیم شدند (آیات ۵، ۲۰، ۳۱). اکنون در این باب علت این…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۱ دی ۱۱ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۱۰ چ-۷ - نسب نامه امتها (باب ۱۰) ۱۰: ۱-۳۲ سام، حام، یافث پدر امتها شدند. سام: سامی‌ها - یهودیان، عربها، بابلی‌ها، آشوریها، ارامی‌ها، فینقی‌ها. حام: حامی‌ها -…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۰ دی ۱۰ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۹ ج - نوح پس از طوفان (باب ۹) ۹: ۱-۷ آیه ۳ بیانگر این مطلب است که پس از طوفان به انسان اجازه داده شد برای اولین بار گوشت بخورد. خوردن خون منع شده بود، زیرا که خون…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »