بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

نان روزانه

نان روزانه ۶ تیر ۲۷ جون

تفسیر تثنیه فصل ۲۴ ب - ۱۶ - ۱۱. طلاق و ازدواج مجدد (۲۴: ۱-۴) ۲۴: ۱-۴ مرد می‌توانست به دلیل ناپاکی زنش، تنها با نوشتن و دادن طلاق نامه‌ای او را طلاق دهد. بعد از آن او آزاد بود تا…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۵ تیر ۲۶ جون

تفسیر تثنیه فصل ۲۳ ب - ۱۶ - ۸. آنانی که از ورود به میان جماعت منع شده‌‌اند (۲۳: ۱-۸) ۲۳: ۱-۸ افراد مختلفی از ورود به میان جماعت ممنوع شده بودند یعنی از حقوق کامل یک شهروند یا…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۴ تیر ۲۵ جون

تفسیر تثنیه فصل ۲۲ ب - ۱۶ - ۶. نه قانون رفتاری (۲۲: ۱-۱۲) ۲۲: ۱-۳ باب ۲۲ لاویان ۱۹: ۱۸ را بسط می‌دهد و فرمان کلی «همسایه خود را دوست بدار» را شرح می‌دهد. حتی با دشمنان نیز باید…
ادامه مطلب ...

نان روزانه

تفسیر تثنیه فصل ۲۱ ب - ۱۶. قوانین مختلف (بابهای ۲۱-۲۵) ب - ۱۶ - ۱. کفاره قتل نامعلوم (۲۱: ۱-۹) اگر در آن سرزمین جسد مردی را کشته یافتند‌‌ و قاتل را نمی‌شناختند لازم بود که در…
ادامه مطلب ...

نان روزانه

تفسیر تثنیه فصل ۲۰ ب - ۱۵. قوانینی در ارتباط با جنگ (باب ۲۰) ۲۰: ۱-۸ باب ۲۰ مقررات جنگی قوم خدا است. کاهنان مسئولیت داشتند قوم خدا را به مقابله با دشمنان تشویق کنند. بعضی طبقات…
ادامه مطلب ...

نان روزانه

تفسیر تثنیه فصل ۱۹ ب - ۱۴. قوانینی برای جنایتکاران (باب ۱۹) ۱۹: ۱-۱۰ سه شهر ملجاء قبلا در شرق اردن جدا شده بود و در اینجا موسی به قوم یادآوری می‌کند که سه شهر دیگر‌‌، با موقعیتی…
ادامه مطلب ...

نان روزانه

تفسیر تثنیه فصل ۱۸ ب - ۱۳. کاهنان، لاویان و انبیاء (باب ۱۸) ۱۸: ۱-۸ باز هم محبت خدا نسبت به کاهنان و لاویان را می‌بینیم. به دلیل اینکه که آنها از میراث زمین سهمی نداشتند…
ادامه مطلب ...

نان روزانه

تفسیر تثنیه فصل ۱۸ ب - ۱۳. کاهنان، لاویان و انبیاء (باب ۱۸) ۱۸: ۱-۸ باز هم محبت خدا نسبت به کاهنان و لاویان را می‌بینیم. به دلیل اینکه که آنها از میراث زمین سهمی نداشتند…
ادامه مطلب ...

نان روزانه

تفسیر تثنیه فصل ۱۷ ب - ۱۲. داوران و پادشاهان (باب ۱۷) ۱۷: ۱ حیوانات قربانی می‌بایست بی عیب بوده چون نمونه‌ای بودند از بی گناهی و بی عیبی بره خدا. ۱۷: ۲-۷ شخص مشکوک به بت…
ادامه مطلب ...

نان روزانه

..... ــــــ تفسیر تثنیه فصل ۱۶ ب - ۱۱. تعیین سه عید (باب ۱۶) ۱۶: ۱-۸ باب ۱۶ مروری است بر سه عید اسراییل که درطی آن هر سال مردان قوم به مکانی که خداوند برگزیده بود می‌رفتند.…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »