بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

سخن هفته

بحران آب در ایران

برآوردهای علمی نشان می‌دهند که حدود ۸۵ درصد از منابع آبی که در منطقه خاورمیانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسند. به این ترتیب، واضح است که دست‌کم در…
ادامه مطلب ...

محبت: قلب حرکت سیاسی یک مسیحی

آیا مسیحی غیرسیاسی هم داریم؟ یا بعبارتی، یک مسیحی واقعی میتواند و یا باید در فعالیتهای سیاسی - اجتماعی شرکت نماید؟ معیار اصیل بودن حرکت سیاسی یک مسیحی چیست؟ چطور می‌توان…
ادامه مطلب ...

کم هزینه ترین راه نجات میهن دربند، سراسری کردن اعتصابات کارگری و مزدبگیران همه مردمان ایران است.

بدنبال خیمه شب بازی انتخابات و انتصاب آیت اله اعدام، رئیسی جلاد، اعتصابات گسترده کارگری در ایران از شنبه ۲۹ خرداد با اعتراض کارگران بخش نفت و گاز و پتروشیمی آغاز شد و به مرور…
ادامه مطلب ...

خالاصه ای از بیانیۀ »حزب دمکرات مسیحی ایران« در رابطه باتحریم انتصابات نمایشی رژیم ضد مردمی و ضد…

ایرانیان آگاه و میهندوست! مردمان ستمدیده و دادخواه! نهادها و شخصیتهای آزادیخواه! مبارزین و کنشگران سیاسی، مدنی و محیط زیست! مسیحیان ایرانی و دوستان عزیز! رژیم جنایتکار اسالمی بدنبال…
ادامه مطلب ...

خیمه شب بازی انتصابات

هراس و تشویش سیاسی_نظارتی مهره های حکومتی با نزدیک شدن به خیمه شب بازی انتصابات و شعبده بازی انتصاباتی که در روزهای آتی پیش رو داریم، روز به روز بیشتر از قبل و از دل نظام بگوش می‌رسد…
ادامه مطلب ...

عید پنطیکاست

پنطیکاست! این کلمه برای هر مسیحی، در هر جا، یادآور منظرۀ پرشکوه قرارگیری زبانه‌های آتش بر سر مسیحیان اولیه و افاضۀ عطای شگفت‌انگیز زبان‌ها به‌عنوان نشانۀ افاضۀ روح‌القدس می‌باشد. این…
ادامه مطلب ...

صعود عیسی مسیح؛

چهل روز پس از رستاخیر مسیح (عید پاک) و ده روز قبل از عید پنطیکاست، جشن صعود مسیح به سوی خداوند است . عیسی مسیح پس از زنده شدن (عید پاک) به مدت چهل روز بارها بر رسولان ظاهر شد و…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »