بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

سخن هفته

عاشقان بهار را به گلوله بستند!

جانهای عزیزی را از مردم ما گرفتند! اما شعلهٔ آبان خونین همچنان زبانه می کشد! دومین سالگرد آبان پُر خروش با اعتراضات حق طلبانه و دادخواهانه در بیش از صد شهر میهنِ همچنان مانده…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »