بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

مناسبتهای مسیحی

🔴 عید صعود

چهل روز پس از رستاخیر مسیح (عید پاک) و ده روز قبل از عید پنطیکاست، جشن صعود مسیح به سوی خداوند است . عیسی مسیح پس از زنده شدن (عید پاک) به مدت چهل روز بارها بر رسولان ظاهر شد و درباره…
ادامه مطلب ...

اتجیل متی باب ۲ ,دیدار مجوسیان

۱و چون عیسی در ایام هیرودیس پادشاه در بيت لحم یهودیه تولد یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به أورشلیم آمده، گفتند:۲کجاست آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »