بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

راه صليب

براساس گزارش سازمان «درهای باز» جمهوری اسلامی ایران نهمین کشور «مسیحیت‌ ستیز» در جهان است

سازمان مسیحی «درهای باز» هشدار داده این نگرانی وجود دارد که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت و تغییرات در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی وضعیت مسیحیان ایران…
ادامه مطلب ...

مناسبت های مسیحی

هالوین جشن و مراسمی مسیحی نیست! مسیحیان فارسی زبان و نو ایمانان، همچنین نوایمانان که در کشورهای مختلف در حال زندگی هستند گاها در مورد هالووین و مراسم آن پرسشهایی دارند و میگویند حضور…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »