بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

راه صليب

مناسبت های مسیحی

هالوین جشن و مراسمی مسیحی نیست! مسیحیان فارسی زبان و نو ایمانان، همچنین نوایمانان که در کشورهای مختلف در حال زندگی هستند گاها در مورد هالووین و مراسم آن پرسشهایی دارند و میگویند حضور…
ادامه مطلب ...

راه صلیب

۲۰۸ سال پیش در چنین روزی "هنری مارتین" مبشر بزرگ بریتانیایی پس از سالها ایستادگی در اعلام کلام در هندوستان و ترجمه کتاب مقدس به زبان شیرین پارسی (ترجمه قدیم) نزد خداوندمان خوابید. ما…
ادامه مطلب ...

تاملی در کلام خداوند

🌸🌸🌸 #آیه‌روز امثال ۲۵:۴ #رازگاهان 🌸🌸🌸 انتخابهای درست، یکی پس از دیگری آیا شما از زندگی کردن و برکات هر روزه با خداوند در زندگیتان لذت می برید؟ یا شما یکسری انتخاب‌هایی کردید که…
ادامه مطلب ...

تاملی در کلام خداوند

🌸🌸🌸 #آیه‌روز “هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمی‌دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می‌سازد تا تاب تحملش را…
ادامه مطلب ...

تاملی در کلام خداوند

#آیه‌روز “ای اسرائیل، خداوندی که تو را آفریده است، می‌گوید: «نترس، من تو را نجات خواهم داد. من تو را به اسم خواندم و تو به من تعلّق داری.” اشعیا ۴۳: ۱ #رازگاهان 🌸🌸🌸 تغییرات از…
ادامه مطلب ...

تاملی در کلام خداوند

تاملی در کلام خداوند 🌸🌸🌸 #آیه‌روز “انسان در فکر خود نقشه‌ها می‌کشد، امّا خداوند او را در انجام آنها هدایت می‌کند.” امثال۱۶: ۹ #رازگاهان 🌸🌸🌸 نقشه خودتان یا نقشه خداوند؟!…
ادامه مطلب ...

تاملی در کلام خداوند

🌸🌸🌸 #آیه روز کولسیان ۳:۲ “که در او همۀ گنجهای حکمت و معرفت نهفته است.” #رازگاهان 🌸🌸🌸 احساسات خود را کنترل کنید. همه ما انسان‌های احساساتی هستیم، ولی ما باید یاد بگیریم چطور…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »