بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

راه صليب

تاملی در کلام خداوند

🌸🌸🌸 #آیه روز کولسیان ۳:۲ “که در او همۀ گنجهای حکمت و معرفت نهفته است.” #رازگاهان 🌸🌸🌸 احساسات خود را کنترل کنید. همه ما انسان‌های احساساتی هستیم، ولی ما باید یاد بگیریم چطور…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »