بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

خانوادهٔ مسیحی

خیانت و اختلافات خانوادگی

شما فکر میکنید تمام خیانتکاران با هدف خیانت به همسرشان وارد رابطه ای دیگر شده اند؟ نه ابدا. خیانت معمولا از جایی شروع میشه که تصورش را هم نمیکنید از یک درد دل ساده با همکارتان، دوست…
ادامه مطلب ...

ازدواج مسیحی

خدا انسان را مرد و زن آفرید. زن و مرد هر دو بصورت خدا آفریده شدند (پیدایش ۱: ۲۶). خود خدا به سه دلیل ازدواج را مقرر داشت. دلیل نخست مشارکت و ارتباط بود. خدا دید که خوب نیست که…
ادامه مطلب ...

ازدواج مسیحی

و آن دو یک تَن خواهند شد. بنابراین، از آن پس دیگر دو نیستند، بلکه یک تن می‌باشند. پس آنچه را خدا پیوست، انسان جدا نسازد. مَرقُس باب ۱۰ آیات ۸-
ادامه مطلب ...

انجیل متی ۱۹: ۱۳

انگاه چند بچه کوچک را نزده او آورده‌اند تا دست های خود را برایشان نهاد ، دعا کند. اما شاگردان ایشان را نهیب دادند. عیسی گفت: بچه های کوچک را بگذارید از آمدن نظر من، ایشان را منع نکنید…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »