بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

اخبار رسيده

عکس ١٣ بهمن کودکان کار در ساوه!

مقام انسانیتی که خمینی قول داده بود. در حالیکه فرزندان آخوندها با حیف و میل پول و ثروت مردم ایران در ناز و نعمت زندگی می کنند، کودکان زیادی به دلیل شرایط ناشی از حاکمیت جمهوری اسلامی…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »