بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

اخبار و رویدادها

کمپین رهایی

کمپین رهایی... تلاشی فراگیر و همه جانبه برای فراخوان عمومی در حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه. میزگردی در تلویزیون کانال یک توسط مسیحیان مبارز و فعال حقوق بشر با مدیریت کشیش رسول…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »