بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

آموزش و بشارت

تاملی بر کلام خداوند

پس چون چنین امیدی داریم، با شهامت کامل سخن می‌گوییم، نه مانند موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنی‌اسراییل غایت…

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸 افسسیان۵: ۱۵-۱۶ “پس، بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار می‌کنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان.…

تاملی برکلام خداوند

🌸🌸🌸 دوم قرنتیان ۸ : ۱۲ زیرا اگر اشتیاق باشد، هدیۀ شخص مقبول می‌افتد، البته بر حسب آنچه کسی دارد، نه آنچه ندارد.…

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸 مزمور۱۱۹: ۱۳۳-۱۳۴ “گامهای مرا در کلام خود استوار فرما، تا هیچ بدی بر من تسلط نیابد. مرا از ظلم انسان رهایی…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »