بنياد مسيحي ايرانيان
new

فراخوان به همگامی و همکاری

فراخوان به همگامی و همکاری با درود و احترام به تمامی گروهها، سازمانها و تشکلهای مختلف ملی و مردمی، و همچنین به همۀ فعالین و شخصیتهای آزاده و مستقل ایرانی در داخل و خارج کشور که…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »