بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳۰ اردیبهشت ۲۰ می

تفسیر اعداد فصل ۲۲ ۲۱: ۳۱ - ۲۲: ۱ تعیین مسیر دقیق اسرائیلیان کار مشکلی است. گفته می‌شود که آنها ابتدا از کوه هور به طرف شرق سپس به سمت شمال، خارج از مرزهای غربی ادوم، به رودخانه…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۹ اردیبهشت ۱۹ می

تفسیر اعداد فصل ۲۱ ب - ۱۰. مار برنجی (۲۱: ۱ - ۲۲: ۱) ۲۱: ۱-۳ پادشاه عراد در بخش جنوبی سرزمین موعود زندگی می‌کرد. او وقتی شنید که اسرائیلیان در صحرا اردو زده‌اند و قصد حمله به…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۸ اردیبهشت ۱۸ می

تفسیر اعداد فصل ۲۰ ب - ۸. گناه موسی (۲۰: ۱-۱۳) ۲۰: ۱ با شروع این باب اسرائیل چهل سال است که مصر را ترک کرده و سی و هشت سال از فرستادن جاسوسان به داخل آن سرزمین می‌گذرد. قوم به مدت…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۷ اردیبهشت ۱۷ می

تفسیر اعداد فصل ۱۹ ۱۹: ۱-۱۰ باب ۱۹ با یکی از قویترین نمادهای پاکی در عهد عتیق، یعنی استفاده از خاکستر گاو سرخ، ارتباط دارد. این قربانی به خصوص در ارتباط با طهارت و رفع ناپاکی شخصی…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲۶ اردیبهشت ۱۶ می

تفسیر اعداد فصل ۱۸ ب - ۷. وظایف لاویان (باب ۱۸-۱۹) ۱۸: ۱-۷ باب ۱۸ ارتباط نزدیکی با دو آیه آخر باب آخر دارد. به منظور کم کردن ترس قوم، خدا دستورات مربوط به خدمت در خیمه را تکرار…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »