بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی بر کلام خداوند

پس چون چنین امیدی داریم، با شهامت کامل سخن می‌گوییم، نه مانند موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنی‌اسراییل غایت آنچه را که رو به زوال بود، نظاره نکنند. (دوم قرنتیان‌۳: ۱۲-۱۳) 🌸🌸🌸…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸 افسسیان۵: ۱۵-۱۶ “پس، بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار می‌کنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان. فرصتها را غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدی است.” 🌸🌸🌸 وقت را هدر ندهید.…
ادامه مطلب ...

تاملی برکلام خداوند

🌸🌸🌸 دوم قرنتیان ۸ : ۱۲ زیرا اگر اشتیاق باشد، هدیۀ شخص مقبول می‌افتد، البته بر حسب آنچه کسی دارد، نه آنچه ندارد. 🌸🌸🌸 شاید هدایای بسیاری در زندگی دریافت کرده باشیم ولی در بین…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸 مزمور۱۱۹: ۱۳۳-۱۳۴ “گامهای مرا در کلام خود استوار فرما، تا هیچ بدی بر من تسلط نیابد. مرا از ظلم انسان رهایی ده، تا احکام تو را نگاه دارم.” 🌸🌸🌸 دعا کردن را بیاموزید. شاید…
ادامه مطلب ...

پناهجوی گرفتار در بلاروس

💢پناهجوی گرفتار در بلاروس: بدون تصمیم اتحادیه اروپا نیمی از پناهجویان از سرما می‌میرند هر روز شرایط پناهجویان در بلاروس بحرانی‌تر می‌شود. علاوه بر ابعاد دیپلماتیک این بحران، بعد…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »