بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

دی ۲۶, ۱۴۰۰

نان روزانه ۲۷ دی ۱۷ ژانویه

نان روزانه ۱۷ژانویه تفسیر پیدایش فصل ۱۶ الف-۵. اسماعیل فرزند خواهش جسم (بابهای ۱۶-۱۷) ۱۶: ۱-۶ بیقراری ذات گناه آلود در اینجا دیده می‌شود. سارای به جای اینکه به انتظار خدا…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »