بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو ماهانه

آذر ۱۴۰۰

نان روزانه ۱۰ آذر ۱ دسامبر

نان روزانه ۱ دسامبر ترغیبی صحیح بیایید به فکر یکدیگر باشیم ترجمه تحت الفظی عبرانیان ١٠ : ٢۴ چنین می گوید : " ملاحظه یکدیگر را بنمائیم تا یکدیگر را به محبت و اعمال نیکو ترغیب…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۹ آذر ۳۰ نوامبر

نان روزانه ۳٠نوامبر تمرکز بر عیسی بیایید به فکر یکدیگر باشیم این ھشتمین بیائیدی است که در متن اصلی از این رساله وجود دارد. " بیائید در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »