بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

آبان ۵, ۱۴۰۰

نان روزانه ۶ آبان ۲۸ اکتبر

نان روزانه 28 اکتبر به شرایط نگاه نکنید. خود را استوار نمائید بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم زمانی که کتاب مقدس می گوید اعتراف خود را استوار نگاه داریم ( عبرانیان ۴: ١۴ را…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸 اول پطرس ۷:۵ “ همه نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست .” 🌸🌸🌸 آرامش در هر شرایطی تجربه آرامشی که ماورا هر فهم و درکی باشد، تجربه بینظیری است. (…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »