بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

آبان ۴, ۱۴۰۰

نیایش و پرستش

ما می‌دانیم که خدا چقدر ما را دوست می‌دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده‌ایم. ما محبت او را باور می‌کنیم. خدا محبت است! و هر که با محبت زندگی می‌کند، با خدا زندگی می‌کند و خدا در وجود…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

“زیرا در مسیحْ عیسی نه ختنه اهمیّتی دارد نه ختنه‌ناشدگی، بلکه مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می‌کند.” غلاطیان ۶:۵ 🌸🌸🌸 محبت پایه ایمان مااست. بسياری از مسیحیان تصور می کنند که…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۵ آبان ۲۷ اکتبر

نان روزانه 27 اکتبر نتیجه کلمات ما بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم کل کتاب مقدس به ما نشان می دھد که واژه ھای ما مشخص کنندۀ تقدیر ما ھستند. ھمانطور که در امثال می خوانیم: "…
ادامه مطلب ...

جاوید رحمان: ناقضان حقوق بشر در مناصب بالای دولتی قرار گرفته‌ اند؛ ایران: گزارش سیاسی است

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با انتقاد از «تداوم نقض حقوق بشر در ایران»، از این کشور خواست تا نسبت به اصلاح قوانین کیفری خود اقدام کند. آقای…
ادامه مطلب ...

نیایش و پرستش

ترجمه تفسیری هرگز به عوض بدی، بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درستکار می‌باشید. ۱۸ با هیچکس ‌جر و بحث نکنید. تا آنجا که ممکن است با مردم…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

اول یوحنا ۲۱:۴ “ و ما این حکم را از او یافته ایم که هر که خدا را محبت می کند، باید برادر خود را نیز محبت کند. “ 🌸🌸🌸 عشقی بی قید و شرط با توجه به کلام خدا، قبل از پیدایش جهان…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »