بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

آبان ۲, ۱۴۰۰

نان روزانه ۳ آبان ۲۵ اکتبر

نان روزانه 25 اکتبر وکیل مدافع ما بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم عیسی کاھن اعظم اعتراف ماست ( عبرانیان ٣: ١) با اعتراف ما است که عیسی کار کھانت برای ما را آغاز می کند. اما…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »