بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

مهر ۲۶, ۱۴۰۰

نان روزانه ۲۷ مهر ۱۹ اکتبر

نان روزانه 19 اکتبر تحقق وعده های خداوند بیایید کوشا باشیم بسیاری از وعده ھای خداوند مشروط ھستند. به عبارت دیگر زمانی که خداوند وعده ای می دھد چنین می گوید : " اگر تو این کار را…
ادامه مطلب ...

کسی می آید

🌸🌸🌸 اراده خدا فقط این نبود،که عیسی بخاطر گناهان ما بمیرد،بلکه این بود که عیسی با زندگی خود بر زمین تأثیر بگذارد. این خواست خدا برای ما نیز هست. اراده خدا برای ما این است که فرستاده…
ادامه مطلب ...

تاملی در کلام خداوند

“آیا تأیید مردم را می‌خواهم یا تأیید خدا را؟ آیا می‌کوشم مردم را خشنود سازم؟ اگر همچنان در پی خشنودی مردم بودم، خادم مسیح نمی‌بودم.” غلاطیان ۱: ۱۰ 🌸🌸🌸 به دنبال رضایت خدا باشید و نه…
ادامه مطلب ...

شکر خداوندم که ما را پدر هستی

هللویا خداوندم شکر برای امروز و شکر برای هر روزه که برای ما فراهم و مبارک ساخته ای، شکر خداوندم که ما را پدر هستی، پدری مهربان، پدری که فرزند یگانه خود را برای نجات مابقی فرزندانش…
ادامه مطلب ...

تاملی در کلام خداوند

🌸🌸🌸 مرقس۱: ۳۵ “بامدادان که هوا هنوز تاریک بود، عیسی برخاست و خانه را ترک کرده، به خلوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول شد.” 🌸🌸🌸 نوبر زمان خود را به خدا بدهیم. وقتی مسیح به ما…
ادامه مطلب ...

کرونا در ایران؛ وزیر بهداشت سرعت واکسیناسیون را قابل تحسین خوانده اما یک مقام دیگر این وزارت نسبت به…

وزیر بهداشت ایران سرعت واکسیناسیون را تحسین‌برانگیز خوانده اما رئیس کمیته مطالعات راهبری این وزارت با ابراز نگرانی از توقف روند کاهشی ابتلا به کرونا، نسبت به پیامدهای موج ششم پس…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »