بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

مهر ۲۵, ۱۴۰۰

نان روزانه ۲۶ مهر ۱۸ اکتبر

نان روزانه 18 اکتبر پیشرفت در سعی و تلاش شخصی بیایید کوشا باشیم دعای زیبا و طولانی در کتاب امثال وجود دارد که حکم چراغ راھنما برای راھم بوده است. این دعا خلاصۀ روش دست یابی به ثروت…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »