بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

مهر ۱۹, ۱۴۰۰

نان روزانه ۲۰ مهر ۱۲ اکتبر

نان روزانه 12 اُکتبر ایمان داشتن و وارد شدن مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم ولی ما که ایمان آورده ایم به آن آسایش راه می یابیم چنانکه خدا فرموده است (نقل…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »