بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

مهر ۱۸, ۱۴۰۰

نان روزانه ۱۹ مهر ۱۱ اکتبر

نان روزانه 11 اُکتبر زیستن در ترس خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم اولین مبادا در کتاب عبرانیان می گوید: " مبادا با این که وعده راه یافتن به آسایش…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »