بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

مهر ۱۲, ۱۴۰۰

نان روزانه ۱۳ مهر ۵ اکتبر

نان روزانه 5 اُکتبر سخنان دلگرم کننده برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند چگونه ما خود را با اھداف خداوند برای اسرائیل ھم راستا می سازیم ؟ می خواھم…
ادامه مطلب ...

تاملی در کلام خداوند

🌸🌸🌸 #آیه روز کولسیان ۳:۲ “که در او همۀ گنجهای حکمت و معرفت نهفته است.” #رازگاهان 🌸🌸🌸 احساسات خود را کنترل کنید. همه ما انسان‌های احساساتی هستیم، ولی ما باید یاد بگیریم چطور…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »