بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

مهر ۱۱, ۱۴۰۰

نان روزانه ۱۲ مهر ۴ اکتبر

نان روزانه 4 اُکتبر خداوندا بیاد آور برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند در اشعیا باب ۶٢ خداوند ما را برای انجام دعایی فعالانه و مداوم برای اورشلیم…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »