بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

مهر ۱۰, ۱۴۰۰

نان روزانه ۱۱ مهر ۳ اکتبر

نان روزانه 3 اُکتبر خداوند قوم خود را احیا میکند برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند فراخوان دعا برای اورشلیم خطاب به ھمۀ آنانی است که کتاب مقدس را…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »