بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو ماهانه

مهر ۱۴۰۰

۹ مهر ۱ اکتبر

نان روزانه 1 اُکتبر برای صلح اورشلیم دعا کنید برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند در پیدایش ١٢ : ٢ – ٣ وعدۀ خداوند به ابراھیم را می بینیم.…
ادامه مطلب ...

سنگاپور تعطیل می‌شود

سنگاپور با سویه مسری ویروس کرونا، دلتا، دست و پنجه نرم می‌کند. در این کشور جنوب‌ شرقی آسیا شمار مبتلایان به کرونا روند صعودی دارد و محدودیت‌ها دوباره اجرایی شده‌اند. این مرد…
ادامه مطلب ...

از اورهان پاموک تا مریل استریپ؛ ده‌ها نویسنده و هنرمند خواستار آزادی نویسندگان ایرانی

شخصیت‌ های پرآوازه‌ ای از دنیای ادبیات و هنر چون اورهان پاموک، مارگارت آتوود، خالد حسینی، جی‌ ام کوتسی و مریل استریپ با امضای نامه انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی بکتاش آبتین،…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۸ مهر ۳۰ سپتامبر

نان روزانه 30 سپتامبر بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید پدرم مرا بساخت در رومیان ١٢:١ پولس ما را ھدایت می کند تا بدن ھای خود را تا زمانی کھ ھنوز زنده ھستیم بھ عنوان قربانی تقدیم…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۷ مهر ۲۹ سپتامبر

نان روزانه 29 سپتامبر تقدیم اعضای بدن خود پدرم مرا بساخت اجازه دھید بھ بررسی ھدف خداوند از خلقت بدن انسان ھا ادامھ دھیم. اعضای بدن ما باید ابزارھای پارسایی باشند. اول اینکھ روح…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »