بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰

صعود عیسی مسیح؛

چهل روز پس از رستاخیر مسیح (عید پاک) و ده روز قبل از عید پنطیکاست، جشن صعود مسیح به سوی خداوند است . عیسی مسیح پس از زنده شدن (عید پاک) به مدت چهل روز بارها بر رسولان ظاهر شد و…
ادامه مطلب ...

دعا یعنی عشق بازی با خدا

دعا یعنی عشق بازی با خدا و چه زیباست عاشقانه های داود چون کودکی در برابر صندوق عهد میرقصد و جست خیز میکند برایش مهم نیست دیگران دیوانه اش بدانند و همسرش او را حقیر شب هنگام سر در…
ادامه مطلب ...

اسلامگرایان طالبان یکبار دیگر جنایت هولناک جدیدی را در اوج توحش و قساوتی غیر قابل تصور رقم زدند.

طی ۱۴۰۰ سال اخیر اسلام از هر نوع و شاخه اش، نمایانگر نیرویی ترسناک و تاریک در تاریخ بشریت بوده است. نظامها و کشورهای اسلامی در سراسر جهان از یک سو با استفاده از تحمیق و فریب، بر جان…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »