بنياد مسيحي ايرانيان
new

🔑آیه روزانه 

 

اول تسالونیکیان باب ۴ آیه۳
«زیرا که این است ارادۀ خدا یعنی قدّوسیّت شما تا از زنا بپرهیزید»

تولد تازه یک بار برای همیشه انجام شده اما تقدیس فرایند در حال پیشرفت (رشد) است. عادل شمرده شدن،تغییر رابطه است، اما تقدیس تغییر شخصیت است.
یکی بمعنای بخشش است و دیگری بمعنای قدوسیت.
خداوند از ما میخواهد نجات بیابیم و در قدوسیت زندگی کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »