بنياد مسيحي ايرانيان
new

یک شوهر خوب چه رفتاری دارد؟

یک زن چگونه می‌تواند همسری موفق باشد؟

والدین خوب برای فرزندانشان چه می‌کنند؟

فرزندان چگونه می‌توانند به شادی و سعادت خانواده کمک کنند؟

۱. کلید داشتن خانواده‌ای سعادتمند چیست؟

شادی و سعادت خانواده خواست یَهُوَه است.‏ او برای هر یک از اعضای خانواده نقشی تعیین کرده است و در کلامش آنان را برای ایفای نقششان راهنمایی می‌کند.‏ اگر هر یک از اعضای خانواده نقش خود را بداند و به نصایح خدا عمل کند نتیجه‌ای بسیار رضایت‌بخش حاصل خواهد شد.‏ عیسی گفت:‏ «خوشا به حال آنانی که کلام خدا را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند.‏»—‏لوقا ۱۱:‏۲۸‏.‏

۲.‏ شادی و سعادت در خانواده به قبول چه موضوعی بستگی دارد؟‏

۲ شادی و سعادت خانواده در گرو قبول یَهُوَه خدا به عنوان بانی و پایه‌گذار خانواده است.‏ عیسی،‏ یَهُوَه خدا را «پدر ما» خواند.‏ (‏متّیٰ ۶:‏۹‏)‏ خانواده وجودش را مدیون پدر آسمانی‌مان یَهُوَه خداست،‏ از این رو کلید سعادت آن نیز در دست اوست.‏ (‏اَفَسُسیان ۳:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ پس دانستن اینکه خدا چه نقشی به هر یک از اعضای خانواده داده است بسیار اهمیت دارد.‏

خدا بنیان‌گذار خانواده
۳.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس زندگی خانوادگی چگونه آغاز شد و چرا گفته‌های آن صحیح است؟‏

۳ یَهُوَه خدا اوّلین مرد و زن یعنی آدم و حوّا را آفرید.‏ آنان را به عنوان زن و شوهر روی زمین تعیین کرد.‏ یَهُوَه محل زندگی آنان را بهشت،‏ باغی بسیار زیبا به نام عدن قرار داد و به آنان گفت:‏ «بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید.‏» (‏پیدایش ۱:‏۲۶-‏۲۸؛‏ ۲:‏۱۸،‏ ۲۱-‏۲۴‏)‏ اینکه یَهُوَه بنیان‌گذار خانواده است قصه یا داستانی تخیّلی نیست.‏ عیسی نیز صحّت این مطالب را که در کتاب پیدایش آمده است تأیید کرد.‏ (‏متّیٰ ۱۹:‏۴،‏ ۵‏)‏ با اینکه دنیای امروز با آنچه خدا برای ما در نظر داشت بسیار فاصله دارد و ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم،‏ اما هنوز هم می‌توانیم شادی را در خانواده و آرامش را در خانه برقرار کنیم.‏

۴.‏ الف)‏ هر عضو خانواده چگونه می‌تواند در شادی و آرامش خانواده سهیم باشد؟‏ ب)‏ چرا مطالعهٔ زندگی عیسی برای خانواده اهمیت دارد؟‏

۴ هر یک از اعضای خانواده با سرمشق قرار دادن محبت یَهُوَه خدا می‌تواند در شادی و آرامش خانواده سهیم باشد.‏ (‏اَفَسُسیان ۵:‏۱،‏ ۲‏)‏ شاید بپرسید ما انسان‌های خاکی چگونه می‌توانیم اَعمال و رفتار خدا را که در آسمان است سرمشق قرار دهیم؟‏ یَهُوَه خدا با فرستادن نخستین مخلوقش به زمین این کار را برای ما ممکن ساخت.‏ (‏یوحنّا ۱:‏۱۴،‏ ۱۸‏)‏ زیرا زمانی که عیسی روی زمین بود تمام و کمال مانند پدرش،‏ یَهُوَه خدا عمل می‌کرد.‏ کسی که اَعمال،‏ رفتار و گفته‌های عیسی را می‌دید و می‌شنید به مانند این بود که یَهُوَه را دیده یا سخنان او را شنیده باشد.‏ (‏یوحنّا ۱۴:‏۹‏)‏ از این رو،‏ سرمشق قرار دادن عیسی به معنی سرمشق قرار دادن یَهُوَه خداست.‏ حال اگر هر یک از اعضای خانواده محبت عیسی را سرمشق خود قرار دهد،‏ سهم خود را در ایجاد آرامش و سعادت خانواده به جا آورده است.‏

سرمشقی برای شوهران
۵،‏ ۶.‏ الف)‏ شوهران از رفتار عیسی با شاگردانش چه سرمشقی می‌گیرند؟‏ ب)‏ لازمهٔ اینکه خدا گناهان ما را ببخشد چیست؟‏

۵ خدا می‌خواهد شوهران با همسرشان همان طور رفتار کنند که عیسی با شاگردانش رفتار می‌کرد.‏ کتاب مقدّس به شوهران می‌گوید همان طور که عیسی جماعت را محبت کرد و جان خود را برای آن داد شوهران نیز باید زنان خود را محبت نمایند.‏ کتاب مقدّس چنین ادامه می‌دهد مردان باید همسرشان را مثل بدن خود محبت نمایند.‏ مردی که به همسر خود محبت نماید در واقع به خود محبت می‌نماید.‏ زیرا هیچ کس به بدن خود آسیب نمی‌رساند بلکه از آن مراقبت و نگهداری می‌کند.‏ همان طور که عیسی از جماعت مراقبت و نگهداری می‌کند.‏—‏اَفَسُسیان ۵:‏۲۳،‏ ۲۵-‏۲۹‏.‏

۶ شوهران می‌توانند از محبتی که عیسی به شاگردانش داشت سرمشق گیرند.‏ عیسی شاگردانش را «تا به آخر محبت نمود.‏» با اینکه آنان خطا و اشتباهات زیادی مرتکب می‌شدند اما عیسی همواره به آن‌ها محبت می‌کرد،‏ حتی حاضر شد جانش را برای آنان فدا کند.‏ (‏یوحنّا ۱۳:‏۱؛‏ ۱۵:‏۱۳‏)‏ در کتاب مقدّس به شوهران تأکید شده است که به همسران خود محبت نمایند و به آن‌ها غضب و تندی نکنند.‏ (‏کُولُسیان ۳:‏۱۹‏)‏ چه اصلی به شوهران کمک می‌کند این پند کتاب مقدّس را همیشه حتی در مواقعی که همسرشان خطا یا اشتباهی مرتکب می‌شود به کار بندند.‏ این موضوع را باید به خاطر داشت که هیچ کس از خطا و اشتباه به دور نیست و برای اینکه بخشش خدا شامل حالش شود خود نیز باید خطا و اشتباهات دیگران را ببخشد.‏ ‏(‏متّیٰ ۶:‏۱۲،‏ ۱۴،‏ ۱۵ خوانده شود.‏)‏ پس شوهران باید اشتباهات خود را به یاد آورند و در نظر داشته باشند برای اینکه خدا آنان را ببخشد آنان نیز باید دیگران همین طور همسر خود را ببخشند.‏ طبعاً این امر برای زنان هم صادق است و آنان نیز باید از خود گذشت و بخشش نشان دهند.‏ در اینجا به صحّت این گفته می‌رسیم که ازدواج موفق،‏ پیوند دو انسان باگذشت است.‏

۷.‏ عیسی به چه نکته‌ای توجه می‌کرد و شوهران چگونه می‌توانند او را نمونه خود قرار دهند؟‏

۷ عیسی به فکر شاگردانش بود و به آن‌ها توجه نشان می‌داد.‏ شوهران نیز باید با همسر خود چنین باشند.‏ عیسی همواره به محدودیت‌ها و نیازهای جسمی شاگردانش توجه داشت.‏ به عنوان مثال،‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم زمانی که آن‌ها خسته بودند عیسی از آنان خواست به جایی خلوت بروند و کمی استراحت کنند.‏ (‏مَرقُس ۶:‏۳۰-‏۳۲‏)‏ شوهران نیز باید ملاحظهٔ همسرشان را بکنند.‏ کتاب مقدّس زنان را «ظروف ضعیف‌تر» نامیده است و خطاب به شوهران می‌گوید که با آنان با احترام رفتار کنند.‏ در مقابلِ خدا زن و مرد هر دو به یک میزان از عطیهٔ نجات و زندگی ابدی برخوردارند.‏ (‏۱پِطْرُس ۳:‏۷‏)‏ شوهران باید همواره به یاد داشته باشند خصوصیتی که یک شخص را در نظر خدا عزیز و گرانقدر می‌سازد وفاداری است نه زن یا مرد بودن.‏—‏مزمور ۱۰۱:‏۶‏.‏

۸.‏ الف)‏ چرا می‌توان گفت مردی که همسر خود را محبت نماید خود را محبت می‌نماید؟‏ ب)‏ در زندگی زناشویی «یک تن» بودن را چگونه توضیح می‌دهید؟‏

۸ به نوشتهٔ کتاب مقدّس مردی که همسر خود را محبت نماید خود را محبت می‌نماید.‏ زیرا همان طور که عیسی گفت زن و مرد بعد از ازدواج دو تن نیستند «بلکه یک تن هستند.‏» (‏متّیٰ ۱۹:‏۶‏)‏ پس باید رابطهٔ جنسی‌شان را به زندگی زناشویی خود محدود نمایند.‏ (‏امثال ۵:‏۱۵-‏۲۱؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۴‏)‏ این کار در صورتی ممکن است که زن و مرد هر کدام با ازخودگذشتگی در پی رفع احتیاجات و نیازهای دیگری باشد.‏ (‏۱قُرِنتیان ۷:‏۳-‏۵‏)‏ تذکر کتاب مقدّس در این خصوص درخور توجه است که می‌گوید هیچ انسانی به بدن خود آسیب نمی‌رساند بلکه از آن مراقبت و نگهداری می‌کند.‏ شوهر خوب،‏ زن خود را مثل خود دوست دارد و همواره به خاطر دارد که باید به سَروَرش عیسی مسیح،‏ در خصوص اَعمالش پاسخگو باشد.‏—‏اَفَسُسیان ۵:‏۲۹؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏.‏

۹.‏ در فیلِپّیان ۱:‏۸ به چه خصوصیتی از عیسی اشاره شده است،‏ چرا شوهران باید در مقابل زنان خود چنین خصوصیتی نشان دهند؟‏

۹ پولُس رسول در یکی از نامه‌های خود به عواطف گرم و صمیمی عیسی مسیح اشاره کرد.‏ (‏فیلِپّیان ۱:‏۸‏)‏ رفتار ملایم و محبت‌آمیز عیسی برای زنانی که به او ایمان آورده بودند بسیار گیرا و خوشایند بود.‏ (‏یوحنّا ۲۰:‏۱،‏ ۱۱-‏۱۳،‏ ۱۶‏)‏ زنان خواهان چنین خصوصیات و عواطفی از شوهرانشان هستند.‏

الگویی برای زنان
۱۰.‏ عیسی چه الگویی برای زنان گذاشته است؟‏

۱۰ خانواده یک سازمان کوچک است.‏ از این رو،‏ برای اینکه آرامش در آن برقرار باشد نیاز به سرپرست دارد.‏ حتی عیسی هم سرپرستی دارد که باید خود را تابع او سازد.‏ در کتاب مقدّس نیز آمده است «سر مسیح،‏ خدا» و «سر زن،‏ مرد» است.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏)‏ در واقع کتاب مقدّس برای هر کس سرپرست و رهبری تعیین کرده است.‏ عیسی با تسلیم کردن خود در مقابل رهبری خدا،‏ سرمشق خوبی از اطاعت برای همه گذاشت.‏

۱۱.‏ زنان باید نسبت به شوهران خود چه رفتاری داشته باشند و نتیجهٔ چنین رفتاری چه می‌تواند باشد؟‏

۱۱ مردان به دلیل ناکاملی‌شان خطا می‌کنند،‏ به همین دلیل اغلب وظیفهٔ رهبری خانواده را به صورت ایده‌آل انجام نمی‌دهند.‏ با وجود این،‏ زن نباید اَعمال شوهر خود را کوچک شمارد و او را تحقیر نماید یا سعی کند رهبری را در دست خود گیرد.‏ زنان باید به خاطر داشته باشند که ملایمت و بردباری در نظر خدا خصوصیاتی بسیار پرارزش است.‏ (‏۱پِطْرُس ۳:‏۴‏)‏ زنان با در پیش گرفتن چنین روحیه و رفتاری،‏ راحت‌تر می‌توانند خود را مطیع سازند و حتی در شرایط سخت نیز قانون خدا را فراموش نکنند و به این شکل خدا را خوشنود نمایند.‏ افزون بر این،‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‹زن باید شوهر خود را احترام نماید.‏› (‏اَفَسُسیان ۵:‏۳۳‏)‏ اما اگر شوهر،‏ مسیح را به عنوان سَروَر خود نشناسد چطور؟‏ کتاب مقدّس از زنان می‌خواهد که شوهران خود را اطاعت کنند تا اگر شوهرشان به کلام خدا ایمان نیاورد رفتار آنان شوهر را به اطاعت از کلام برانگیزد.‏ زیرا شاهد رفتار خوب و بااحترام آنان هستند.‏—‏۱پِطْرُس ۳:‏۱،‏ ۲‏.‏

۱۲.‏ چرا ابراز عقیده‌ای توأم بااحترام برای زنان،‏ بی‌احترامی به شوهرشان محسوب نمی‌شود؟‏

۱۲ زنان باید احترام شوهر خود را حفظ کنند.‏ اما این بدین معنی نیست که اگر نظری متفاوت نسبت به شوهرشان دارند ابراز نکنند.‏ اگر یک زن نظر خود را به شوهرش بجا و سنجیده بیان کند به او بی‌احترامی نکرده است؛‏ حال می‌خواهد شوهرش هم‌ایمان او باشد یا نباشد.‏ در صورتی که نظر او صحیح باشد و شوهرش آن را به کار بندد،‏ تمام خانواده از آن بهره خواهند برد.‏ به عنوان مثال،‏ سارا همسر ابراهیم راه‌حلی برای مشکلی که در خانه پیش آمد،‏ یافته بود.‏ ابراهیم با نظر زنش سارا موافق نبود.‏ خدا به ابراهیم گفت:‏ «سخن او را بشنو.‏» ‏(‏پیدایش ۲۱:‏۹-‏۱۲ خوانده شود.‏)‏ البته زن باید تصمیمات شوهرش را در صورتی که مغایر با اصول خدا نباشد،‏ بپذیرد و از آن پشتیبانی کند و به این ترتیب اطاعتش را از او نشان دهد.‏—‏اَعمال ۵:‏۲۹؛‏ اَفَسُسیان ۵:‏۲۴‏.‏

ابراهیم در حال گوش دادن به سخنان سارا
سارا چه نمونهٔ خوبی برای زنان به جا گذاشته است؟‏

۱۳.‏ الف)‏ تیطُس ۲:‏۴،‏ ۵ انجام چه اَعمالی را به زنان متأهل تأکید می‌کند؟‏ ب)‏ کتاب مقدّس در خصوص جدایی و طلاق چه می‌گوید؟‏

۱۳ زنان مسئولیت‌های فراوانی در خانه به عهده دارند.‏ به نوشتهٔ کتاب مقدّس آنان باید به شوهر و فرزندان خود محبت ورزند،‏ از شوهران خود اطاعت نمایند و سنجیده و باتدبیر رفتار کنند،‏ همچنین کدبانو،‏ نیکو و پاکدامن باشند.‏ (‏تیطُس ۲:‏۴،‏ ۵‏)‏ همسر و مادری که چنین رفتاری داشته باشد محبت و احترامی عمیق به دست خواهد آورد.‏ ‏(‏امثال ۳۱:‏۱۰،‏ ۲۸ خوانده شود.‏)‏ با توجه به این موضوع که ازدواج پیوند دو انسان ناکامل است ممکن است در برخی شرایط سخت،‏ به جدایی یا طلاق بینجامد.‏ بر اساس کتاب مقدّس تنها در مواردی خاص جدایی امکان‌پذیر است.‏ جدایی موضوعی بسیار جدّی است و نباید آن را آسان گرفت.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «زن از شوهر خود جدا نشود .‏ .‏ .‏ مرد نیز زن خود را جدا نسازد.‏» (‏۱قُرِنتیان ۷:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ در خصوص طلاق نیز کتاب مقدّس تنها در صورت زنا آن را جایز می‌شمارد.‏—‏متّیٰ ۱۹:‏۹‏.‏

الگویی کامل برای والدین
۱۴.‏ رفتار عیسی با کودکان چگونه بود،‏ والدین باید به کدام نیاز از فرزندان خود توجهی خاص نشان دهند و آن را تأمین کنند؟‏

۱۴ رفتار عیسی با کودکان الگوی خوبی برای والدین است.‏ هنگامی که شاگردان عیسی مانع نزدیک شدن کودکان به او شدند،‏ او گفت:‏ «بگذارید که بچه‌های کوچک نزد من آیند و ایشان را مانع نشوید.‏» در ادامه کتاب مقدّس می‌گوید که عیسی «ایشان را در آغوش کشید و دست بر ایشان نهاده،‏ برکت داد.‏» (‏مَرقُس ۱۰:‏۱۳-‏۱۶‏)‏ عیسی برای کودکان وقت می‌گذاشت.‏ پس چقدر بیشتر شما والدین باید برای فرزندان خود وقت بگذارید.‏ نباید تصوّر کنید اختصاص دادن زمانی کوتاه در طول روز برای آنان کفایت می‌کند.‏ فرزندانتان نیاز دارند که شما با آنان باشید و برایشان وقت کافی بگذارید.‏ یَهُوَه مسئولیت تعلیم فرزندان را به والدین سپرده است به همین دلیل والدین برای تعلیم آن‌ها باید وقت کافی صرف کنند.‏—‏تثنیه ۶:‏۴-‏۹ خوانده شود.‏

۱۵.‏ والدین برای محافظت از فرزندانشان چه باید بکنند؟‏

۱۵ شرارت در دنیا رو به فزونی است و وضعیت روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود.‏ والدین موظفند آگاهی لازم را در مورد این دنیای فاسد و افرادی که می‌خواهند به فرزندانشان صدمه رسانند به آنان بدهند.‏ این موضوع صدمات جنسی را نیز در بر می‌گیرد.‏ والدین باید فرزندان خود را در مقابل خطرات مختلف حفظ کنند.‏ عیسی با مهربانی و علاقه شاگردانش را «فرزندان» نامید.‏ توجه کنید او چگونه آنان را حفظ کرد؛‏ زمانی که دستگیر شد و تا اعدام فاصلهٔ چندانی نداشت،‏ راه گریز را برای شاگردانش مهیا کرد.‏ (‏یوحنّا ۱۳:‏۳۳؛‏ ۱۸:‏۷-‏۹‏)‏ والدین باید در خصوص حیله‌ها و وسوسه‌های شیطان هوشیار باشند زیرا این موجود پلید و حیله‌گر قصد صدمه زدن به فرزندانشان را دارد.‏ این وظیفهٔ شما والدین است که فرزندانتان را از پیش آگاه و هوشیار سازید.‏ * (‏۱پِطْرُس ۵:‏۸‏)‏ فرزندان هیچ‌گاه به شدّت امروز در معرض آسیب‌های بدنی،‏ روحانی و اخلاقی نبوده‌اند.‏

۱.‏ عیسی برای بچه‌ها وقت می‌گذارد.‏ ۲.‏ پدری از روی کتاب معلّم بزرگ به پسرش آموزش می‌دهد
والدین چه درسی از رفتار عیسی با بچه‌ها می‌آموزند؟‏

۱۶.‏ وقتی شاگردان عیسی خطایی مرتکب می‌شدند عیسی چطور عمل می‌کرد،‏ و والدین از رفتار عیسی چه درسی می‌گیرند؟‏

۱۶ شب قبل از مرگ عیسی شاگردانش در مورد اینکه چه کسی در میان آن‌ها بزرگ‌تر است با هم به مشاجره پرداختند.‏ عیسی به جای خشمگین شدن با سخنان و اَعمال خود،‏ محبتش را به آنان نشان داد.‏ (‏لوقا ۲۲:‏۲۴-‏۲۷؛‏ یوحنّا ۱۳:‏۳-‏۸‏)‏ شما والدین می‌توانید برای تربیت فرزندانتان عیسی را نمونهٔ خود قرار دهید.‏ درست است که فرزندان نیاز به تأدیب و تذکر دارند،‏ اما این کار باید همواره به انصاف و حد مناسب انجام گیرد.‏ هیچ گاه از روی عصبانیت و خشم فرزندانتان را تنبیه نکنید.‏ قطعاً شما نمی‌خواهید سخنی بی‌فکر به زبان آرید و به این شکل مثل «ضرب شمشیر» روحیهٔ فرزندتان را جریحه‌دار سازید.‏ (‏اِرْمیا ۳۰:‏۱۱؛‏ امثال ۱۲:‏۱۸‏)‏ تأدیب نباید خاطره‌ای تلخ در ذهن فرزند به جا گذارد بلکه باید طوری باشد که فرزند شما در آینده از آن به عنوان عملی شایسته و پسندیده یاد کند.‏—‏اَفَسُسیان ۶:‏۴؛‏ عبرانیان ۱۲:‏۹-‏۱۱‏.‏

سرمشقی برای فرزندان
۱۷.‏ عیسی چه سرمشق کاملی برای فرزندان به جا گذاشت؟‏

۱۷ آیا فرزندان هم می‌توانند رفتار عیسی را سرمشق خود قرار دهند؟‏ بلی،‏ عیسی در خصوص اطاعت از والدین نمونهٔ خوبی برای فرزندان به جا گذاشت.‏ عیسی گفت:‏ «آنچه پدرم مرا تعلیم داد تکلّم می‌کنم.‏» او اضافه کرد:‏ «زیرا که من همیشه کارهای پسندیدهٔ او را به جا می‌آورم.‏» (‏یوحنّا ۸:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ عیسی مطیع پدر آسمانی‌اش بود.‏ کتاب مقدّس نیز از فرزندان می‌خواهد که والدینشان را اطاعت کنند.‏ ‏(‏اَفَسُسیان ۶:‏۱-‏۳ خوانده شود.‏)‏ عیسی در زمان کودکی‌اش اگر چه انسانی کامل بود از والدین انسانی‌اش یوسف و مریم که ناکامل بودند اطاعت می‌کرد.‏ اطاعت عیسی قطعاً در شادی و آرامش تک‌تک اعضای خانوادهٔ او مؤثر بود.‏—‏لوقا ۲:‏۴،‏ ۵،‏ ۵۱،‏ ۵۲‏.‏

۱۸.‏ چرا عیسی همواره از پدر آسمانی‌اش اطاعت می‌کرد،‏ و اطاعت فرزندان از والدین دل چه کسی را شاد می‌کند؟‏

۱۸ فرزندان باید سعی کنند به الگوی کامل خود،‏ عیسی مسیح شبیه‌تر شوند و به این ترتیب رضایت و شادی والدینشان را فراهم آورند.‏ بدیهی است که در بعضی موارد اطاعت از والدین برای جوانان مشکل است اما این خواست خداست که آنان از والدینشان اطاعت کنند.‏ (‏امثال ۱:‏۸؛‏ ۶:‏۲۰‏)‏ عیسی تحت هر شرایطی،‏ حتی شرایط دشوار از پدر آسمانی‌اش اطاعت کرد.‏ یک بار زمانی که خواستِ خدا بر این بود که او کاری بسیار سخت انجام دهد گفت:‏ «این پیاله [درخواست] را از من بگردان.‏» با این حال عیسی خواست خدا را به انجام رساند چون می‌دانست که خدا می‌داند بهترین راه برای او چیست.‏ (‏لوقا ۲۲:‏۴۲‏)‏ اگر فرزندان اطاعت از والدینشان را بیاموزند نه فقط والدینشان بلکه پدر آسمانی‌شان را هم بسیار خوشنود می‌سازند.‏ *‏—‏امثال ۲۳:‏۲۲-‏۲۵‏.‏

همسن‌وسالان پسری او را تحت فشار قرار می‌دهند که سیگار بکشد،‏ ولی او آن را رد می‌کند
وقتی جوانان وسوسه می‌شوند به چه موضوعی باید فکر کنند؟‏

۱۹.‏ الف)‏ شیطان فرزندان ما را چگونه وسوسه می‌کند؟‏ ب)‏ رفتار غیراخلاقی فرزندان چه اثری روی والدین دارد؟‏

۱۹ شیطان،‏ حتی عیسی را وسوسه کرد.‏ ما می‌توانیم مطمئن باشیم که او فرزندان ما را نیز وسوسه خواهد کرد.‏ (‏متّیٰ ۴:‏۱-‏۱۰‏)‏ مقابله با فشار همسن و سالان بسیار مشکل است.‏ شیطان نیز از این حربه برای صدمه زدن به جوانان استفاده می‌کند.‏ پس چقدر مهم است که مراقب باشیم فرزندانمان با افراد نادرست معاشرت نداشته باشند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۳۳‏)‏ معاشرت دِینَه،‏ دختر یعقوب با کسانی که یَهُوَه را پرستش نمی‌کردند مشکلات فراوانی برای وی و خانواده‌اش به همراه آورد.‏ (‏پیدایش ۳۴:‏۱،‏ ۲‏)‏ تصوّرش را بکنید برای یک خانواده چقدر دردناک و سخت است اگر یکی از اعضای خانواده به انحراف کشیده شود و در دام رابطهٔ غیراخلاقی جنسی بیفتد!‏—‏امثال ۱۷:‏۲۱،‏ ۲۵‏.‏

کلید خانواده‌ای سعادتمند
۲۰.‏ برای اینکه از زندگی خانوادگی‌مان لذّت ببریم وظیفهٔ هر یک از اعضای خانواده چیست؟‏

۲۰ به کار بستن تعالیم کتاب مقدّس،‏ تحمّل و مقابله با مشکلات خانوادگی را سهل‌تر می‌سازد.‏ در حقیقت به‌کارگیری نصایح کتاب مقدّس کلید داشتن خانواده‌ای سعادتمند است.‏ شوهران،‏ به همسران خود محبت کنید و با آنان همان طور رفتار کنید که عیسی با شاگردانش رفتار می‌کرد.‏ زنان،‏ خود را تابع شوهرانتان نمایید و از نمونهٔ زنی که در امثال ۳۱:‏۱۰-‏۳۱ آمده پیروی کنید.‏ والدین،‏ فرزندان خود را آموزش دهید.‏ (‏امثال ۲۲:‏۶‏)‏ پدران،‏ خانوادهٔ خود را به خوبی رهبری و سرپرستی کنید.‏ (‏۱تیموتاؤس ۳:‏۴،‏ ۵؛‏ ۵:‏۸‏)‏ فرزندان،‏ از والدینتان اطاعت کنید.‏ (‏کُولُسیان ۳:‏۲۰‏)‏ البته نباید فراموش کرد،‏ هیچ یک از اعضای خانواده کامل نیست و همهٔ آنان خطا و اشتباه می‌کنند.‏ پس متواضع باشید و از یکدیگر طلب بخشش کنید.‏

۲۱.‏ چه چشم‌انداز زیبایی در انتظار ماست،‏ و ما اکنون چگونه می‌توانیم از زندگی خانوادگی خود لذّت ببریم؟‏

۲۱ بدرستی که کتاب مقدّس راهنمای خوبی برای زندگی خانوادگی است و شامل نصایح باارزشی در این خصوص می‌باشد.‏ به علاوه،‏ کتاب مقدّس به ما تعلیم می‌دهد که یَهُوَه در آینده زمین را بهشت خواهد ساخت و در آن دنیای جدید پرستندگان او با شادی و خوشی زندگی خواهند کرد.‏ (‏مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏)‏ چه چشم انداز زیبایی!‏ حتی امروز هم می‌توانیم با به کار بستن راهنمایی‌های خدا که در کلامش آمده،‏ طعم خوش سعادت و آرامش را در زندگی خانوادگی‌مان حس کنیم و از آن لذّت بریم.‏

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »