بنياد مسيحي ايرانيان
new

یکشنبه قیام بر همگان مبارک باد

یکشنبه قیام بر همگان مبارک باد

عیسی بر صلیب جان سپرده و از مردگان برخاسته است تا هنگامی که به نزد او می‌آیید و او را خداوندتان می‌خوانید، با خدا آشتی داده شوید.
تا محبتی را تجربه کنید که هرگز شما را سرافکنده نخواهد کرد.
تا آرامشی را تجربه کنید که فراتر از عقل است و فراتر از هر شرایط و موقعیتی که در آن به سر می‌برید.
تا قوتی را تجربه کنید که همۀ ضعفها را پشت سر می‌گذارد.
تا تسلی و تسکینی را تجربه کنید که در شدیدترین سختیها شما را تحمل می‌بخشد.
تا امیدی را تجربه کنید که در روزهای تاریک شما را شکیبایی می‌بخشد.
یکشنبه ی قیام‌مبارک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »