بنياد مسيحي ايرانيان
new

گردهمایی زنان ژیڤانۆ مورخ چهاردهم دی‌ماه بر سر مزار قربانیان خشونت در جامعه

 

جمعی از زنان ژیڤانۆ بر مزار قربانیان اخیر خشونت، در بهشت محمدی سنندج گرد هم آمده و ضمن محکوم کردن چنین اقداماتی بیانیەای را در اعتراض به قتل های ناموسی و اعمال هر نوع خشونتی بر زنان و سایر گروههای تحت فشار جامعه، قرائت نمودند.
ژیڤانۆ معتقد است هر نوع خشونتی تحت عنوان ناموس و یا نام دیگری، علاوه بر انسان زدایی از وجود زنان، به ابزاری مهیب برای سرکوب و فرودست ساختن آنان و همچنین بازتولید خشونت در میان خانوادەها و جامعه بدل شده است. بنابراین کنشگران اجتماعی باید در جستجوی ساز و کارهایی باشند تا هر نوع اقدام فردی و هیجانی افراد را که به نا امن ساختن زندگی زنان و خانوادەها منجر شده است محدود نمایند.
در ادامه این دیدار با گذاشتن گل بر مزار آزاده مروتی قربانی خشونت خانگی و سرگل حبیبی قربانی قتل ناموسی یاد آنها گرامی داشته شد.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »