بنياد مسيحي ايرانيان
new

کوه های مهم در کتاب مقدس

کوه های مهم در کتاب مقدس: 

 

 

۱) کوه آرارات (در کشور ترکیۀ امروزی): کشتی نوح بر فراز این کوه بر خشکی می نشیند (پیدایش ۸ : ۴).

۲) کوه کَرمل: ایلیا در این کوه بر انبیای بعَل پیروز می گردد (اول پادشاهان ۱۸ : ۹- ۴۲).

۳) کوه عیبال (مقابل کوه جَرِزیم): به موسی حکم می شود پس از ورود عبرانیان به سرزمین موعود، در این کوه، مذبحی بنا کنند (تثنیه ۲۷ : ۴).

۴) کوه جَرِزیم: عیسی مسیح در دامنۀ این کوه با زن سامری بر سر چاه گفتگو می کند (یوحنا ۴ : ۲۰).

۵) کوه جِلبوع: شائول پادشاه و پسرانش به هنگام نبرد با فلسطینیان در این کوه کشته می شوند (اول تواریخ ۱۰ : ۱، ۸).

۶) کوه حِرمون: رشته کوهی است که مرز شمالی کنعان را پس از فتح شدن تعیین می کند (یوشع ۱۱ : ۳، ۱۷).

۷) کوه لبنان: برای ساخت معبد سلیمان در اورشلیم از چوبهای سَرو آزاد موجود در جنگلهای این منطقه استفاده می شود (اول پادشاهان ۵ : ۱۴ ، ۱۸).

۸) کوه موریا: ابراهیم اسحاق را برای قربانی کردن به این کوه می برد (پیدایش ۲۲ : ۲). معبد سلیمان بر این کوه بنا می شود
(دوم تواریخ ۳ : ۱).

۹) کوه زیتون: عیسی مسیح در این کوه دربارۀ بازگشت خود موعظه می نماید (متی ۲۴ : ۳).

۱۰) کوه فِسجه یا نبو: موسی بر فراز این کوه سرزمین موعود را می نگرد (تثنیه ۳۴ : ۱).

۱۱) کوه سِعیر: این کوه در جنوب دریای مرده واقع بود. عیسو پس از مرگ اسحاق به این منطقه کوچ می کند (پیدایش ۳۶ : ۸).

۱۲) کوه سینا یا حوریب (نزدیک مصر): در این کوه، شریعت به موسی عطا می شود (خُروج ۱۹ : ۲- ۲۵).

۱۳) کوه تابور: این کوه در ده کیلومتری شرق ناصره واقع بود. این کوه مرز میان زمی نهای طایفۀ یسَاکار و زَبولون است.
باراق حملۀ خود به سِیسَرا را از این کوه آغاز می کند (داوران ۴ : ۶- ۱۵).

۱۴) کوه صهیون: در ابتدا، کوه واقع در ناحیۀ جنوب شرقی در اورشلیم «صهیون » نامیده میشد (دوم سموییل ۵ : ۷). بعدها، کل اورشلیم «صهیون » نام می گیرد (مراثی ارمیا ۱ : ۴).

– تفسیر عهد عتیق
دکتر مک آرتور

————–

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »