بنياد مسيحي ايرانيان
new

کمپ مهاجران لیپا در کشور بوسنی طعمه حریق شد

کمپ مهاجران لیپا در کشور بوسنی طعمه حریق شد.
این کمپ پناهندگان که از چادرهای موقتی تشکیل شده و در نواحی مرزی نزدیک به کشور کروآسی قرار دارد، ۱۲۰۰ مهاجر در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند.
آتش سوزی مهیبی روز چهارشنبه ۲۳ دسامبر در کمپ مهاجران در شمال غربی بوسنی هرزگوین رخ داد.
در این کمپ که نزدیک مرز کروآسی در ناحیه بیهاچ قرار دارد ۱۲۰۰ مهاجر از اتباع کشورهای مختلف، منجمله ایران، بسر می‌برند.
در جریان این آتش سوزی به کسی آسیبی نرسید، برطبق شاهدان عینی، آنش سوزی از یک محل مخصوص ذخیرهٔ مواد سوختنی شروع شد و سپس به همه نقاط گسترش یافت.
بگفتهٔ پلیس محلی، این آتش سوزی بطور عمدی و به نشانه اعتراض از طرف ساکنین این کمپ که از شرایط زندگی در این کمپ راضی نیستند، صورت گرفته است. در اوایل دسامبر هیئتی از طرف کشور های اروپایی برای بررسی وضع زندگی پناهندگان به این منطقه رفته بود که موجب انتقاد اعضای این هیئت را فراهم آورده بود.
در گزارش این گروه آمده است که نه تنها هیچگونه اتصال الکتریسیته در آنجا نیست، بلکه برای مقابله با سرمای زمستان در زیر این چادر های سرد، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
اتحادیهٔ کشورهای اروپایی از مقامات بوسنی میخواهند که پس از این حادثه مهاجران این کمپ و کمپ های دیگر را به محل های مسکونی که شرایط خیلی بهتری برای زندگی دارند انتقال دهند.
بوسنی هرزگوین شاهراه عبور مهاجرین بطرف کشورهای اروپایی است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »