بنياد مسيحي ايرانيان
new

کمپین ملی و گام عملی نه به جمهوری اسلامی گامی موثر

این صدای مردم ایران است: “رهبران چین و روسیه بدانند ایران فروشی نیست” در این انتخابات ھیچ ایرانی آزادیخواە و شرافتمندی بە پای صندوق رای نمیرود. در و دیوار و ھمە اماکن عمومی را پر از نە بە جمھوری اسلامی بکنیم. ٨٠ میلیون جمعیت ایران و ھمە کشورھای جھان این نە بزرگ بە مفھوم پایان جمهوری اسلامی را خواهند دید و حمایت بین المللی از مردم ایران ایجاد می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »