بنياد مسيحي ايرانيان
new

چک امنیتی ورود به کانادا

از نظر قانون کانادا سوء پیشینه کیفری، سابقه جرایم در کانادا یا خارج از کانادا است به شرط آنکه آن جرم در کانادا معادل داشته باشد. به عبارت دیگر اگر کسی در خارج از کانادا به خاطر مسأله ای مجرم شناخته بشود ولی آن مسأله در کانادا جرم محسوب نشود، آن وقت سوء پیشینه کیفری موجب ممنوعیت ورود شخص به کانادا نمی شود.
اصل ۳۶ قانون مهاجرت کانادا سوء پیشینه کیفری را به دو دسته کلی تقسیم می کند:
1️⃣سابقه کیفری سنگین (Serious Criminality)
سابقه کیفری سنگین بسته به آنکه داخل یا خارج از کانادا باشد به یکی از دو صورت زیر قابل تعریف است.
خارج از کانادا: اگر سوء پیشینه خارج از کانادا باشد، آن وقت تنها در صورتی “سنگین” محسوب می شود که حداکثر مدت زمان پیش بینی شده برای زندان طبق قوانین کانادایی ۱۰ سال باشد. اینکه فرد در خارج از کانادا چه مقدار زندانی شده باشد مهم نیست.
داخل کانادا: اگر سوء پیشینه داخل کانادا باشد، در دو حالت جرم سنگین محسوب می شود. اول آنکه حداکثر زندان پیش بینی شده در قانون حداقل ۱۰ سال باشد و دوم اینکه فرد به بیش از شش ماه زندان محکوم شود. هر کدام از این دو حالت پیش بیاید، جرم “سنگین” محسوب خواهد شد.
2️⃣سابقه کیفری سبک (Criminality)
به طور کلی جرایم طبق قوانین کانادا به سه دسته قابل تقسیم هستند:
جرم Indictable (قابل تعقیب): این دسته جرایم به طور معمول به زندان منجر می شوند و زمان زندان هم در قانون به طور معمول بیش از شش ماه است.
جرم Summary (سبک): این دسته جرایم سبک تر هستند و معمولا (نه همیشه) حداکثر زمان زندان برای آنها شش ماه یا کمتر است.
جرم Hybrid (ترکیبی): این جرایم، مواردی هستند که قانون به دادستان یا قاضی اجازه می دهد بین گزینه Indictable یا Summary یکی را انتخاب کند. بیشتر جرایم در کانادا از نوع ترکیبی هستند. متأسفانه طبق قانون مهاجرت کانادا، جرایم ترکیبی همواره قابل تعقیب محسوب می شوند.
به طور کلی اگر کسی تنها یک سوء پیشینه کیفری داشته باشد که در قوانین کانادا Indictable محسوب می شود و از نوع جرم سنگین هم نیست، آن وقت آن فرد سابقه کیفری عادی دارد. حالت دیگر این است که متقاضی دو یا چند سابقه کیفری Summary داشته باشد. بار دیگر تأکید می شود که مهم آن است که معادل آن جرم در قوانین کانادا چه باشد.
اگر جرم در داخل کانادا اتفاق افتاده باشد تنها راه رفع مشکل ممنوعیت ورود گرفتن مدرکی به نام Record Suspension است. این مدرک به این معناست که اداره دادگستری کانادا قبول می کند که نام متقاضی را از لیست مجرمان پلیس کانادا حذف کند.
اگر جرم خارج از کانادا اتفاق بیفتد، آن وقت در شرایط خاص ممکن است که به طور خودکار ممنوعیت ورود رفع شده باشد. به این حالت Deemed Rehabilitation (مفروض بر خطاکار نبودن) می گویند. به طور خیلی خلاصه و کلی تحت شرایط زیر ممکن است یک فرد Deemed Rehabilitated محسوب شود:
متقاضی در داخل کانادا سابقه کیفری ندارد. وی در خارج از کانادا تنها یک سابقه کیفری عادی دارد که Indictable است ولی بیش از ۱۰ سال از زمانی که همه جریمه های مالی خود را پرداخته و زندان خود را هم تکمیل کرده است می گذرد.
متقاضی در داخل کانادا سابقه کیفری ندارد. وی در خارج از کانادا چند مورد سابقه کیفری عادی دارد که همگی Summary هستند ولی بیش از ۵ سال از زمانی که همه جریمه های مالی خود را پرداخته و زندان خود را هم گذرانده است می گذرد.
اگر هیچ یک از موارد فوق شامل حال متقاضی نشود، آن وقت باید درخواست Rehabilitation کند، به شرط آنکه حداقل پنج سال از تکمیل تمام جرایم و تکمیل زندان وی گذشته باشد.
در صورتی که کمتر از پنج سال از زمان تکمیل جرایم و زندان گذشته باشد، تنها گزینه ای که برای متقاضی می ماند، Temporary Resident Permit یا TRP است.
پی نوشت :باز تاکید میکنم همه این تقسیم بندیها تنها و تنها منوط به این است که عمل ارتکابی شخص که بابت آن در خارج کانادا محکوم شده طبق قوانین کانادا نیز جرم باشد مثلا شخصی که بابت رابطه نامشروع و جرائم امنیتی ایران محکوم شده در این دسته بندیها نیست
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »