بنياد مسيحي ايرانيان
new

چرا موفقیت بخشی از اروپا در مقابله با کرونا ادامه نیافت؟

در ابتدای پاندمی کرونا شماری از کشورهای اروپایی توانایی بالایی در سازماندهی مبارزه با آن از خود نشان دادند. اما با رسیدن موج بعدی این بیماری، به شهرت اولیه‌ بسیاری از این کشورها، از جمله آلمان صدمه خورد.

در ابتدای پاندمی کرونا شماری از کشورهای اروپایی توانایی بالایی در سازماندهی مبارزه با آن از خود نشان دادند. اما با رسیدن موج بعدی این بیماری، به شهرت اولیه‌ بسیاری از این کشورها، از جمله آلمان صدمه خورد.

در آغاز پاندمی کرونا در جهان، بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان به عملکرد موفق خود در مبارزه با پاندمی کرونا معروف شدند. این شهرت اکنون آسیب دیده است. چرا؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »