بنياد مسيحي ايرانيان
new

چرا باید عهد عتیق را مطالعه کنیم؟

کتاب مقدس

چرا باید عهد عتیق را مطالعه کنیم؟📚

دلایل زیادی برای مطالعه عهد عتیق وجود دارد. یکی از این دلایل این است که عهد عتیق شالوده ای است برای تعالیم و رویدادهایی که در عهد جدید دیده می شود. کتاب مقدس یک مکاشفه پیش رونده است. اگر شما از نیمه ی اول هر کتاب خوبی پرش کنید و سعی کنید که کتاب را تمام کنید، در درک شخصیتها، نقشه و اختتامیه دچار مشکل خواهید شد. به همین طریق، عهد جدید تنها زمانی به طور کامل فهمیده می شود که ما اساس رویدادها، شخصیتها، قوانین، نظام های قربانی، عهدها و وعده های عهد عتیق را درک کنیم.

 

✴️اگر ما فقط عهد جدید را در دست داشتیم، به سراغ اناجیل می آمدیم و نمی دانستیم که چرا یهودیان به دنبال یک مسیح موعود (یک پادشاه منجی) می گشتند. نمی فهمیدیم که دلیل آمدن این مسیح چه بود (نگاه کنید به اشعیا ۵۳)، و قادر نمی شدیم که هویت عیسی ناصری را به عنوان مسیح از طریق نبوتهای مفصلی که درباره او شده است شناسایی کنیم (مثلاً محل تولد او (میکاه ۲:۵)، چگونگی مرگ او (مزمور ۲۲، به خصوص آیات ۱، ۷-۸، ۱۴-۱۸ و مزمور ۲۱:۶۹)، رستاخیز او (مزمور ۱۰:۱۶)، و جزئیات بسیار دیگر از خدمت او (اشعیا ۲:۹ ؛ ۳:۵۲)).


✅مطالعه عهد عتیق برای درک سنتهای یهودی که در طول عهد جدید ذکر شده اند مهم است. ما نمی فهمیدیم که فریسیان چگونه شریعت خدا را با افزودن سنتهای شخصی شان به آن منحرف کرده اند، یا چرا عیسی اینقدر هنگام پاکسازی صحن معبد ناراحت بود، یا سخنانی را که عیسی در بسیاری از پاسخهایش به مخالفینش می گفت از کجا می گرفت.
✅عهد عتیق نبوتهای بسیاری را با تفصیل ضبط می کند که تنها زمانی درست خواهند بود که کتاب مقدس کلام خدا باشد و نه انسان (مثلاً دانیال ۷ و فصلهای بعد از آن). نبوتهای دانیال جزئیات مخصوصی را درباره برخاستن و سقوط ملتها ارائه می دهد. در واقع این نبوتها آنقدر دقیق هستند، که شکاکان بر این باور هستند که اینها بعد از رخ دادن نوشته شده اند.


✅ما باید عهد عتیق را مطالعه کنیم چرا که درسهای بیشماری برای ما دارد. با مشاهده زندگی شخصیتهای عهد عتیق، ما برای زندگی خودمان راهنمایی می یابیم. ما ترغیب می شویم که در هر شرایطی به خدا اعتماد کنیم (دانیال ۳). یاد می گیریم که بر اعتقاد راسخ خود محکم بایستیم (دانیال ۱) و در انتظار پاداش وفاداری بمانیم (دانیال ۶). یاد می گیریم که در اسرع وقت و صادقانه به گناه خود اعتراف کنیم به جای اینکه تقصیر را از گردن خودمان آزاد کنیم (اول سموئیل ۱۵). یاد می گیریم که با گناه بازی نکینم، زیرا آشکار خواهد شد (داوران ۱۳-۱۶). یاد می گیریم که گناهمان نه تنها برای خودمان بلکه برای عزیزانمان نیز عواقب دارد (پیدایش ۳)، و به طور عکس، رفتار خوبمان هم برای ما و هم برای اطرافیان ما پاداش دارد (خروج ۵:۲۰-۶).


✅همچنین مطالعه عهد عتیق به ما کمک می کند تا نبوت را درک کنیم. عهد عتیق شامل وعده های زیادی است که خدا باز هم برای ملت یهود محقق خواهد کرد. عهد عتیق چیزهایی نظیر طول دوره عذاب، و اینکه چگونه سلطنت هزار ساله مسیح، وعده هایش را برای یهودیان کامل تکمیل خواهد کرد را آشکار می سازد و همچنین آشکار می سازد که چگونه فرجام کتاب مقدس، سرِ آزاد نخ را که از ابتدای زمان باز بوده، را می بندد.
✅در جمع بندی باید بگوییم که عهد عتیق به ما می آموزد که چطور خدا را دوست بداریم و او را خدمت کنیم، و جزئیات بیشتری را درباره شخصیت خدا آشکار می سازد. از طریق نبوتهایی که به طور مکرر محقق شده است، نشان می دهد که چرا کتاب مقدس در میان دیگر کتب مقدسه منحصر به فرد است. تنها کتاب مقدس است که قادر است آنچه را که ادعا می کند هست را اثبات کند: یعنی کلام الهام شده ی خدا.👈 اگر هنوز به صفحات عهد عتیق نگاهی نکرده اید، چیزهای زیادی از آنچه خدا برایتان در دسترس گذاشته را از دست داده اید.👉

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »