بنياد مسيحي ايرانيان
new

پیروزی بر شرم

هوشیار و مواظب باشید؛ زیرا دشمن شما ابلیس، چون شیری غُرّان به هرسو می‌گردد و در جستجوی كسی است كه او را ببلعد.

هوشیار و مواظب باشید؛ زیرا دشمن شما ابلیس، چون شیری غُرّان به هرسو می‌گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد.

                                            اول پطرس ۵:۸

پیروزی بر شرم:

دشمن شیفتهٔ صحبت کردن است. کلام خدا می‌فرماید که شیطان مانند شیر غرّانی پرسه می‌زند و در جستجوی کسی است تا او را ببلعد. در مکاشفه، او مدّعی ایمانداران نامیده شده است که شب و روز آنها را در برابر خدا متّهم می‌سازد. شیطان فریبکار است، و او می‌داند که یکی از بهترین روشها برای کشتن، دزدیدن و نابود کردن قوّت خدایی ما، بوجود آوردن طرز فکری است که همواره بی‌ارزشی هستیم. هدف او این است که ما در شرم زندگی کنیم.
دقت داشته باشید که تقصیر با اعمال ما رابطه دارد، ولی شرم دربارهٔ هویّت ماست. بسیاری از ما می‌پذیریم که خدا ما را به خاطر کارهایی که در گذشته انجام داده‌ایم بخشیده است امّا همچنان به دشمن اجازه می‌دهیم که ما را متّهم کند و با دروغ‌هایی دربارهٔ هویّت ذاتیمان، ما را زمین زند. این دروغها ما را از پذیرفتن و قدم برداشتن در اهداف خدا برای زندگیهایمان ناتوان می‌کند. ما خوانده شده‌ایم که به واسطهٔ استعدادها و عطایایی که خدا به ما بخشیده است تغییری در این دنیا بوجود آوریم، امّا اگر از شرم و بی‌ارزش بودن آزاد نشویم، هرگز قادر نخواهیم بود که نقشهٔ خلقتمان را به طور کامل به انجام برسانیم.
زمانی که عیسی بر روی صلیب گناهان ما را با عدالت خود جایگزین کرد، ما را تازه ساخت. هویّت کهنه ما هیچ تأثیری بر هویّت جدیدمان ندارد. ما فرزندان خدا هستیم، کاملاً بخشیده شده‌ایم، فیض او گرداگرد ماست، و قدرت یافته‌ایم تا برای جلال او کارهای عظیم انجام دهیم. این هویّت جدید ما را نشان می‌دهد. صدای شرم که حقیقت را تکذیب می‌کند دروغی بیش نیست.
در طول زندگیمان به یاد داشته باشید که خدا شما را فرزند خود خوانده است، و هر فکری را که مطابق با کلام او نیست به اطاعت مسیح اسیر سازید. عیسی آمد تا ما به فراوانی حیات داشته باشیم. شرم را دور بیندازید، و در پی اهداف الهی خود باشید!

 

کسی‌که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.

                                                                                             دوم قرنتیان ۵:۱۷

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »