بنياد مسيحي ايرانيان
new

وعده‌‌های خداوند در کتاب مقدس

بعضی از وعده‌‌ها و قول‌های امید‌بخش و تسلی‌دهندۀ خدا در کتاب‌ مقدس از این قرارند:

خداوند به شکسته‌دلان نزدیک است
“خداوند نزدیک شکسته‌‌دلان است و کوفته‌ شدگانِ در روح را نجات می‌بخشد.”
(مزمور ۳۴، آیۀ ۱۸)

خدا در همه جا با ما است
“قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش،
زیرا هر جا که بروی، یَهُوَه خدایت با تو خواهد بود.” (یوشع فصل اول، آیۀ ۹)

خداوند شفا دهندۀ دل‌شکستگان است
“او دل‌شکستگان را شفا می‌بخشد
و زخمهای ایشان را می‌بندد.” (مزمور ۱۴۷، آیۀ ۳)

ما متعلق به خداوند یا مال او هستیم
“مترس زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو از آن من هستی.”
(اشعیا ۴۳ آیۀ ۱)

لازم است که اشاره شود که هر کسی که ایماندارِ واقعی مسیحی است، به‌ خاطر ایمان به مسیح خداوند که مظهر خداست، و قبول بهایی که او با خون و مرگش بر صلیب برای آمرزش گناهان ما پرداخت کرد، و قبولِ قیام و زنده شدن مسیح از مردگان در روز سوم که برای عادل‌شمردگی ما صورت گرفت، حتماً نجات می‌یابد و از اسارت گناه و شیطان آزاد شده و متعلق به خدا می‌شود.

خداوند آرامش خود را به ما می‌دهد
“برای شما آرامش به‌جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دهم. آنچه من به شما می‌دهم، نه چنان است که جهان به شما می‌دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.” (انجیل یوحنا ۱۴، آیۀ ۲۷)

در مسیح که ما را نیرو می‌بخشد، قوت هر چیز را داریم.
“قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.”
(فیلیپیان ۴، آیۀ ۱۳)

خداوند با ما است و ما را تسلی می‌دهد، پس از بدی نخواهیم ترسید.
“حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم  از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوت قلبم می‌بخشند.”
(مزمور ۲۳، آیۀ ۴)

خدا پناهگاه و قوتِ ما و مددکاری است که در سختیها و تنگیها فوراً یافت می‌شود.
“خدا پناه و قوت ماست، و یاوری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه زمین متحرک شود، و کوهها به قعر دریا فرو افتند؛ اگرچه آبهایش بخروشند و به جوشش درآیند و کوهها از تلاطم آن به لرزه افتند.” (مزمور ۴۶، آیات ۱ تا ۳)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »