بنياد مسيحي ايرانيان
new

نیایش

هللویا خداوند

شکر برای روزی نو که در تو چشم گشودیم،
شکر برای صبحی نو،
شکر برای سرودی نو،
شکر برای آوازی نو، شکر برای ملاقاتی نو،
شکر برای مسحی نو،
شکر برای لمسی نو، شکر برای اقتداری نو، شکر برای اتحادی نو، شکر برای ایمانی نو،
شکر برای اشتیاقی نو،
شکر برای قدمهایی نو در مسیر حقیقت و راستی دست در دست پدر،
گوش به صدای پدر،
خیره به نگاه پدر،
دل به دل پدر،
برای رسیدن به نیکویی.

شکر هللویا آمین🙏

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »