بنياد مسيحي ايرانيان
new

نیایش و پرستش

خدا محبت است

ما می‌دانیم که خدا چقدر ما را دوست می‌دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده‌ایم. ما محبت او را باور می‌کنیم. خدا محبت است! و هر که با محبت زندگی می‌کند، با خدا زندگی می‌کند و خدا در وجود اوست. ۱۷ وقتی با مسیح زندگی می‌کنیم، محبتمان بیشتر و کاملتر می‌شود. پس در روز داوری شرمنده و سرافکنده نخواهیم شد، بلکه با اطمینان و شادی درحضور او خواهیم ایستاد، زیرا او ما را دوست دارد و ما نیز او را دوست داریم. ۱۸ لازم نیست از کسی که ما را بطور کامل دوست دارد، بترسیم. محبت کامل خدا هرگونه ترس را در ما ریشه کن می‌سازد. اگر هنوز می‌ترسیم، علتش اینست که هنوز کاملا یقین نداریم که خدا حقیقتا ما را دوست می‌دارد. ۱۹ محبت ما نسبت به خدا، از محبتی ناشی می‌شود که او اول نسبت به ما داشت. ۲۰ اگر کسی ادعا می‌کند که خدا را دوست دارد، اما از همنوع خود متنفر است، دروغ می‌گوید؛ چون اگر کسی نتواند همنوعی را که می‌بیند، دوست داشته باشد، چگونه می‌تواند خدایی را که ندیده است، دوست بدارد؟ ۲۱ این حکم خداست که هر که او را دوست می‌دارد، باید همنوع خود را نیز دوست داشته باشد.(اول یوحنا باب ۴ آیات ١۶-٢١)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »