بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۹ اسفند ۲۸ فوریه

تفسیر خروج فصل ۸

ب – بلای دوم – قورباغه‌ها (۸: ۱-۱۵)

بلای قورباغه‌ها بر سرزمین مصر آنقدر غم انگیز بود که به نظر می‌رسید فرعون تسلیم شود. هنگامی که فرعون از موسی خواست تا این بلا را دور بگرداند، موسی در جواب او گفت: «موافق سخن تو خواهد شد تا بدانی که مثل یهوه خدای ما دیگری نیست، و وزغها از تو و خانه‌ات و بندگانت و قومت دور خواهند شد و فقط در نهر باقی خواهند ماند.» جادوگران نیز توانستند قورباغه‌هایی بوجود آورند – گویی که تعداد قورباغه‌ها کم بود! احتمالاً آنها این کار را توسط قدرت شیطانی انجام دادند، اما آنها جرأت نکردند که قورباغه‌ها را نابود کنند زیرا که مصریان قورباغه‌ها را به عنوان خدای حاصلخیزی می‌پرستیدند! هنگامی که قورباغه‌ها در روز بعد مردند، بوی تعفن شدیدی از جسدهای آنان در هوا پراکنده شد. باری دیگر فرعون دل خود را سخت کرد.

پ – بلای سوم – پشه‌ها (۸: ۱۶-۱۹)

در بلای سوم خاک زمین تبدیل به حشرات یا پشه‌ها شد. این بار جادوگران نتوانستند پشه بوجود بیاورند، و این هشداری بود برای فرعون که قدرتی عظیم‌تر از قدرت آنها در کار است، اما پادشاه همچنان سخت دل بود. هرچه دل او بیشتر سخت می‌گردید، خدا هم بیشتر آن را سخت می‌کرد.

ت – بلای چهارم – مگسها (۸: ۲۰-۳۲)

۸: ۲۰-۲۱ از این رو خدا بلای چهارم را فرستاد – انواع مگسها. همانگونه که در ترجمه فارسی می‌بینیم، معنای تحت الفظی آن انواع (هجوم) می‌شود، و این حشره خاص (مگس) را مترجمان به آن افزوده‌اند. شاید این هجوم ترکیبی از انواع گوناگون حشرات باشد. از آنجایی که هدف اکثر این بلایا خدایان مصری بوده است (نیل، و در حقیقت هر موجودی در مصر ارزش الهی داشته است!)، ممکن است مقصود در اینجا سوسکها باشند. احتمالاً این حمله‌ای است بر علیه خپری (Khepri ) خدای سوسک مقدس.

۸: ۲۵-۳۲ فرعون آنقدر کوتاه آمد که حاضر شد به بنی اسرائیل اجازه دهد در زمین مصر برای خدا قربانی بگذرانند. اما این کار عملی نبود زیرا آنها حیواناتی را قربانی می‌کردند که مصریان آنها را پرستش می‌کردند و از این رو این موضوع می‌توانست یک شورش محسوب شود. فرعون امتیاز دیگری نیز قایل شد: یهودیان می‌توانند به بیابان بروند و قربانی بگذرانند اما نباید زیاد دور شوند. این هم رضایت بخش نبود زیرا خدا به آنها فرمان داده بود که سه روز سفر کنند. به محض اینکه مصر از این بلا رهایی یافت، فرعون تصمیم خود را تغییر داد و نگذاشت که قوم برود

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »