بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۹ اردیبهشت ۲۹ آوریل

تفسیر اعداد فصل ۱

الف – روزهای آخر در کوه سینا (۱: ۱ – ۱۰: ۱۰)

الف – ۱. سرشماری و ترتیب قرار گیری قبایل (باب ۱-۲)

۱: ۱ هنگامی که کتاب اعداد آغاز می‌شود یک سال و یک ماه از خروج اسرائیل از مصر و یک ماه از برپایی خیمه گذشته است (خروج ۴۰: ۱۷). همانطور که گفته شد دلیل نامگذاری کتاب وجود دو سرشماری موجود در کتاب است (باب ۱، ۲۶) سرشماری‌های این کتاب با سرشماری موجود در خروج ۳۰: ۱۱-۱۶ مشابه نمی‌باشد. این سر شماریها در زمانهای متفاوت و با ا هداف متفاوتی انجام شده اند. سرشماری دوم احتمالا بر اساس سرشماری اول بوده است در نتیجه نتایج کلی آنها با هم مشابه می‌باشند.

۱: ۲-۳ قوم اسرائیل می‌بایست به زودی سفر خود را از کوه سینا به طرف سرزمین موعود آغاز می‌کرد. ضروری بود که حرکت آنها همانند یک رژه نظامی صورت می‌گرفت در نتیجه خدا دستور داد تا با این هدف سرشماری‌ای انجام شود. سرشماری شامل تمام افراد بالای ۲۰ سال می‌شد یعنی تمام افرادی که می‌توانستند به جنگ بروند.

۱: ۴-۱۷ از هر قبیله یک نفر منصوب شد تا در سرشماری با موسی همکاری کند. اسامی آنها در آیات ۵-۱۶ ثبت شده است. در آیه ۱۷ می‌خوانیم «و موسی و هارون این کسان را که به نام معین شدند گرفتند».

۱: ۱۸-۴۶ نتایج سرشماری بدین صورت بود:

قبیله آیه تعداد
رئوبین ۲۰-۲۱ ۴۶۵۰۰
شمعون ۲۲-۲۳ ۵۹۳۰۰
جاد ۲۴-۲۵ ۴۵۶۵۰
یهودا ۲۶-۲۷ ۷۴۶۰۰
یساکار ۲۸-۲۹ ۵۴۴۰۰
زبولون ۳۰-۳۱ ۵۷۴۰۰
افرایم ۳۲-۳۳ ۴۰۵۰۰
منسی ۳۴-۳۵ ۳۲۲۰۰
بنیامین ۳۶-۳۷ ۳۵۴۰۰
دان ۳۸-۳۹ ۶۲۷۰۰
اشیر ۴۰-۴۱ ۴۱۵۰۰
نفتالی ۴۲-۴۳ ۵۳۴۰۰
مجموع ۶۰۳۵۵۰
توجه داشته باشید که افرایم از منسی بزرگتر بود و این با برکت یعقوب در پیدایش ۴۸: ۱۹-۲۰ مطابقت می‌کرد. فهرست قبایل با رئوبین؛ یعنی نخست زاده؛ و اردوگاه او (در جنوب) آغاز می‌شود؛ سپس یهودا و اردوگاه او (در شرق)؛ دان و اردوگاه او (در شمال) و بالاخره افرایم و اردوگاه او (در غرب).

۱: ۴۷-۵۴ تعداد لاویان جزء مردان جنگی به حساب نمی‌آمد. مسئولیت آنها برپایی و جمع کردن خیمه وخدمات مربوط به آن بود. لاویان با احاطه کردن خیمه آن را از ناپاکی و در نتیجه قوم رااز مجازات محافظت می‌کردند (آیه ۵۳).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »