بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۸ اسفند ۲۷ فوریه

تفسیر خروج فصل ۷

۷: ۱-۵ در پایان باب ۶، موسی از این متعجب بود که چرا فرعون قدرتمند به سخنان مردی چون او که قدرت بیانش ضعیف بود گوش خواهد داد. خداوند به او پاسخ داد که او به عنوان نماینده خدا در برابر فرعون خواهد ایستاد. موسی سخن خود را به هارون می‌گفت و هارون پیغام را به فرعون منتقل می‌کرد. فرعون به آنها گوش نخواهد داد، اما بالاخره خدا قوم خود را نجات خواهد بخشید!

۷: ۶ هنگامی که ماموریت بزرگ رهایی موسی و هارون آغاز شد آنها به ترتیب هشتاد و هشتاد و سه سال داشتند. خدا می‌تواند حتی از مردان و زنانی که از نظر ما در سنین کهنسالی بسر می‌برند، برای جلال خود استفاده کند.

ب – دومین رویارویی (۷: ۷-۱۳)

به فرعون از مشقتهای قریب الوقوع هشدار داده می‌شود. هنگامی که فرعون عصای خود را انداخت و آن تبدیل به یک مار گردید، سپس جادوگران و ساحران مصر نیز با کمک نیروهای اهریمنی توانستند این معجزه را انجام دهند. از دوم تیموتاؤس ۳: ۸ می‌آموزیم که جادوگران مصری ینیس و یمْبریس بودند. آنها با تقلید از موسی و هارون در برابر آنها مقاومت نمودند، اما عصای هارون عصاهای ایشان را بلعید. خدا دل فرعون را سخت ساخت، البته نه به اجبار بلکه به خاطر لجاجت و سرسختی خود او. حال وقت بلای اول فرا رسیده بود.

۵ – نه بلای اول (۷: ۱۴-۱۰: ۲۹)

الف – بلای اول – رود نیل به خون تبدیل می‌شود (۷: ۱۴-۲۵)

۷: ۱۴-۱۸ خداوند به موسی گفت که هنگامی که فرعون به سوی رود نیل روانه است شخصاً فرعون را ببیند، هنگامی که جلال او در آب نمایان می‌شود. (احتمالاً او در دور مقدس نیل مشغول «غسل» بود.) موسی باید به پادشاه هشدار می‌داد که ماهیان نهر خواهند مرد و آب خواهد گندید و پس از اینکه توسط عصای دست موسی تبدیل به خون شود مصریان آن را مکروه خواهند داشت.

۷: ۱۹-۲۵ موسی و هارون بر طبق آنچه خدا فرمان داده بود کردند. آنها عصا را بر روی رود مصر بلند کردند. آبهای رود نیل و سرزمین مصر به خون مبدل شد، ماهیان مردند، و نهر گندید. فرعون با این عمل ترغیب شد که در برابر خواسته موسی مقاومت کند و نگذارد که قوم بروند. در طول سه روزی که نهر گندیده بود، مردم با حفر کردن چاه آب فراهم می‌کردند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »