بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۷ خرداد ۲۸ می

تفسیر اعداد فصل ۳۰

۳۰: ۱-۵ باب ۳۰ شامل دستورات خاصی در ارتباط با نذرها می‌باشد. وقتی کسی برای خداوند نذر کند باید آن را انجام بدهد. اگر زن جوانی، که هنوز تحت سرپرستی پدرش می‌باشد، نذری کند و همان روز اول پدرش بشنود، می‌تواند به او اعتراض کند – برای مثال مانع او شود – و نذر او باطل خواهد شد. اگر پدرش در روزی که از نذر او باخبر شود منتظر بماند یا چیزی نگوید دختر باید نذر خود را ادا کند.

۳۰: ۶-۱۶ آیه ۶-۸ شرح زنی است که قبل از ازدواج نذر می‌کند. گرچه شوهرش نذر او را در همان روز نشنیده ولی می‌تواند در همان روزی که شنید، او را از نذری که کرده است منع کند. به جا آوردن نذر زنی که بیوه است یا طلاق گرفته واجب است (آیه ۹). هرگاه زنی که شوهر کرده باشد نذر کند و اگر شوهرش با نذر او در همان روزی که شنیده است مخالفت کند، نذر او باطل می‌شود (آیات ۱۰-۱۵) و اگر شوهرش بعد از روزی که شنیده مخالفت نکند شوهرش مقصّر ادا نکردن نذر زن خود می‌باشد و باید قربانی‌های لازم را بیاورد. او در غیر این صورت مجازات خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »