بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۷ اردیبهشت ۲۷ آوریل

تفسیر لاویان فصل ۲۶

۱۱ – برکات و لعنتها (باب ۲۶)

۱۱ – الف. برکت در ازای اطاعت از خدا (۲۶: ۱-۱۳)

در این باب بیش از آنچه که به برکات پرداخته شود، سخن از هشدار به میان آمده است. سختی، ثمره نااطاعتی، ابزاری است که خدا از آن نه برای انتقام بلکه برای هدایت قوم به سوی توبه استفاده می‌کند (آیات ۴۰-۴۲). مجازات همگانی افزایش می‌یافت مگر اینکه قوم به گناه خود اعتراف می‌کردند. به این افزایش در آیات ۱۴-۱۶، ۱۸، ۲۱، ۲۳-۲۴ توجه نمایید.
پس از هشدار در برابر بت پرستی (آیه ۱)، شکستن سبت و بی حرمتی (آیه ۲)، خداوند برکات زیر را به قوم وعده داد، با این شرط که احکام او را نگاه دارند: باران، حاصلخیزی (آیه ۴)، باروری، امنیت (آیه ۵)، صلح، آرامش (آیه ۶)، پیروزی بر دشمنان (آیات ۷، ۸)، فراوانی، حضور خداوند (آیات ۹-۱۳). آیه ۱۳ در نسخه Knox بسیار زنده است: «آیا من همانی نبودم که زنجیرها را از گردنتان باز کردم و هیئت انسانهای زنده به شما بخشیدم؟»

۱۱ – ب. لعنت در ازای نااطاعتی از خدا (۲۶: ۱۴-۳۹)

۲۶: ۱۴-۳۳ نااطاعتی منجر می‌شد به خوف، بیماری، شکست از دشمنان، خشکسالی، برهنگی، وحوش صحرا، طاعون، حملات دشمنان و اسارت.
آیه ۲۶ وضعیت در زمان قحطی را شرح می‌دهد. نان آنقدر نایاب می‌شد که ده زن در یک تنور نان می‌پختند، که معمولا برای استفاده یک خانوار مناسب بود. حتی قحطی‌های شدیدتری در آیه ۲۹ به تصویر کشیده شده است، زمانی که آدم خواری چیره می‌شود (برای تحقق تاریخی این هشدار نگاه کنید به (دوم پادشاهان ۶: ۲۹؛ مراثی ۴: ۱۰).

۲۶: ۳۴-۳۹ نااطاعتی مصرانه از سوی اسراییل منجر به اسارت در نزد قدرتهای خارجی می‌شد. سرزمین اسراییل دوره‌ای از آرامش برابر با تعداد سالهای سبت که معمولا قوم نادیده ‌می‌انگاشتند، به خود ‌می‌دید. ای موضوع با اسارت بابل به حقیقت پیوست. در طول سالهایی که شائول پادشاه اسراییل بود تا دوره اسارت، قوم نتوانستند سالهای سبت را نگاه دارند. از این رو هفتاد سال را در تبعید به سر بردند، و سرزمین از آرامی برخوردار بود (دوم تواریخ ۳۶: ۲۰-۲۱).

۱۱ – پ. احیا پس از اعتراف و توبه (۲۶: ۴۰-۴۶)

قسمت پایانی باب ۲۶ راهی را برای احیا توسط اعتراف و توبه برای قوم نامطیع مهیا می‌سازد. خدا به طور کامل قوم خود را ترک نمی‌کرد، بلکه او همیشه عهد خود را به پدران قوم به یاد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »