بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۶ بهمن ۲۶ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۲۵

الف-۱۲. نسل ابراهیم (۲۵: ۱-۱۸)

۲۵: ۱-۶ در اول تواریخ ۱: ۳۲ قطوره متعه ابراهیم نامیده شده است. به نظر آیه ۶ تأییدی بر این موضوع باشد. پس او زن صیغه‌ای ابراهیم بوده است، کسی که از تمام مزایای یک همسر در خانه برخوردار نیست. باری دیگر خدا دخالت مسایل دنیوی را ثبت می‌کند که هیچگاه آنها مورد تأیید او نیستند.

۲۵: ۷-۱۸ ابراهیم در سن صد و هفتاد و پنج سالگی جان بداد و دومین شخصی بود که در مقبره حبرون دفن شد. دوازده پسر اسماعیل که در آیات ۱۲-۱۶ نام برده شده‌اند به وعده خدا به ابراهیم تحقق بخشیدند: «دوازده رئیس از او پدید آمدند» (آیه ۱۷: ۲۰). با مرگ اسماعیل، اسحاق به کانون توجه روایت تبدیل می‌شود.

ب – اسحاق (۲۵: ۱۹-۲۶: ۳۵)

ب-۱. خانواده اسحاق (۲۵: ۱۹-۳۴)

۲۵: ۱۹-۲۶ ربکا تقریباً تا بیست سال پس از ازدواجش نازاد بود. سپس خدا دعای اسحاق را جواب داد و او حامله شد. نزاع میان این دو پسر او را سر در گم ساخته بود تا اینکه خدا به او گفت که آنها سر دو امت رقیب خواهند شد (اسرائیل و ادوم). نوزاد اول عیسو (پر مو) نام نهاده شد. و دیگر یعقوب (فریبکار) نامیده شد. حتی به هنگام تولد هم یعقوب می‌خواست از برادرش سبقت جوید چرا که پاشنه اسحاق را چسبیده بود. زمانی که دوقلوهای اسحاق متولد شدند، او شصت سال سن داشت.

۲۵: ۲۷-۲۸ هنگامی که پسرها بزرگ شدند، عیسو تبدیل شد به یک صیاد ماهر که غالباً بیرون از خانه بود. در مقابل یعقوب ساده دل و چادر نشین بود. اسحاق عیسو را دوست داشت، اما ربکا یعقوب را دوست داشت. احتمالاً او «پسر مامان» بود.

۲۵: ۲۹-۳۴ عیسو به عنوان پسر نخست این امتیاز را داشت که دو سهم از اموال پدر را به ارث برد – یعنی، دو برابر آن چیزی که پسر دیگر به ارث می‌برد. سپس او تبدیل شد به یک طایفه یا سر خانواده. این موضوع به حق نخست زادگی معروف بود. در مورد عیسو، می‌شد این را نیز گفت که او می‌توانست جد مسیح باشد. روزی عیسو از شکار بازمی گشت، دید که یعقوب برای خود آش سرخ می‌پزد. او آنقدر با التماس قدری از آن آش سرخ طلب نمود که نام مستعار «سرخ» (ادوم)، را بر او گذاشتند، و این نام هم بر او و هم بر اولاد او، ادومیان نهاده شد. هنگامی که یعقوب آش را در قبال دریافت حق نخست زادگی او به او داد، عیسو در کمال حماقت پذیرفت. «هیچ غذایی جز میوه درخت ممنوعه به این بها خریدای نشد.» نبوت آیه ۲۳ تا حدی در آیات ۲۹-۳۴ تحقق یافت. خدا از این معامله عیسو چشم پوشی نکرد، اما یک چیز مبرهن است- خدا به نخست زادگی ارج نهاد و در نقشه خدا قرار گرفت، در حالیکه عیسو ارضای نیاز جسمانی خود را به برکات روحانی ترجیح داد.
این باب به جای اینکه با نحوه رفتار یعقوب با برادرش به پایان برسد با تأکید بر رفتاری که عیسو نسبت به نخست زادگی خود داشت به پایان می‌رسد. فرزندان عیسو دشمنان سرسخت اسرائیل بودند. سرنوشت نهایی آنها در عوبدیا اعلان شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »