بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۶ اسفند ۲۵ فوریه

تفسیر خروج فصل ۵

۴ – رویارویی موسی با فرعون (۵: ۱ – ۷: ۱۳)

الف. اولین رویارویی (۵: ۱ – ۷: ۶)

۵: ۱ در ۳: ۱۸ خدا به موسی گفت مشایخ قوم را همراه خود نزد فرعون ببرد. در این اثنا خداوند هارون را به عنوان سخنگوی موسی انتخاب کرده بود (۴: ۱۴-۱۶). از این رو هارون به جای مشایخ همراه موسی رفت. پیغام خداوند بسیار صریح بود: «قوم مرا رها کن.»

۵: ۲-۱۴ هنگامی که موسی و هارون هشدار اول را به فرعون دادند، او آنها را متهم کرد که می‌خواهند قوم را از شغل‌شان بیکار سازند. همچنین او کار آنها را دشوارتر ساخت و فرمان داد که از این پس برای ساختن خشتها، کاه آن را نیز خود تهیه کنند. فرعون می‌خواست یهودیان را در تنگنا قرار دهد، همانند رفتاری که هیتلر در بازداشتگاه اسرا با یهودیان می‌کرد. آنها باید در تمامی زمین مصر پراکنده می‌شدند و خاشاک به عوض کاه جمع می‌کردند. متن عبری به خوبی نمایانگر خفت و خواری‌ای که این قوم متحمل شدند است. کل (Cole) خاطر نشان می‌سازد که خاشاک جایگزین ناعادلانه‌ای برای کاه بود، چرا که زبر و خشن بود.

۵: ۱۵-۲۳ تا کنون کاه برای اسرائیلیان فراهم بود. از آن برای تقویت خشتها استفاده می‌شد، و همچنین برای جلوگیری از چسبیدن آنها به قالبها. هنگامی که ناظران کارگران یهودی را زدند، آنها نزد فرعون اعتراض کردند اما هیچگونه رسیدگی‌ای نبود. سپس آنها موسی و هارون را سرزنش نمودند، و موسی هم در مقابل خداوند را سرزنش نمود. مخالفت از درون قوم خدا غالباً دشوارتر از متحمل شدن جفا و سختی از بیرون است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »