بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۵ خرداد ۲۶ می

تفسیر اعداد فصل ۲۸

ج – ۲ – ۴. هدایا و نذرها (باب ۲۸-۳۰)

بابهای ۲۸-۲۹ این بابها یادآوری قربانی‌ها و اعیادی است که باید در سرزمین موعود توسط قوم نگه داشته شوند.

قربانی‌های روزانه:

هدایای سوختنی مداوم، صبح و شب با هدیه آردی و نوشیدنی (۲۸: ۳-۸).
هر روز تا زمانی که هیکل پا بر جا است این قربانی‌ها شب و روز باید گذرانیده شوند (اعداد ۲۸: ۳-۸).
هر روز صبح و شب یک بره نر یک ساله بی لک و عیب به عنوان قربانی سوختنی تقدیم می‌شد. همراه با آن یک کیلو آرد مرغوب مخلوط با یک لیتر روغن زیتون، به عنوان هدیه آردی تقدیم می‌شد. همچنین یک لیتر شراب به عنوان هدیه نوشیدنی، تقدیم می‌گردید.
صبحگاه قبل از این قربانی‌ها و شامگاه بعد از آنها بخور سوزانده می‌شد. از وقتی که یهودیان صاحب هیکل شدند و تا زمانی که هیکل پا بر جا بود این برنامه برای قربانی‌ها ادامه داشت. قربانی‌ها کار پرمشقتی برای کهانت بود. موفات از این مسئولیت آنها به عنوان «کارسخت لاویان» سخن می‌گوید که هر روز مشغول گذراندن این قربانی‌ها بودند. هیچ پایانی برای این فرایند نبود و وقتی تمام اینها گفته و انجام می‌شد باز هم کسانی بودند که از گناه و جدایی خود از خدا آگاه بودند.

هدایای هفتگی:

قربانی سوختنی هفتگی در هر سبت همرا با هدایای آردی و نوشیدنی (۲۸: ۹-۱۰).

هدایای ماهانه:

قربانی سوختنی در اولین روز هر ماه همرا با هدیه آردی و نوشیدنی (۲۸: ۱۱-۱۴).
قربانی گناه (۲۸: ۱۵).

اعیاد یهوه :

فصح – چهاردهمین روز هر ماه (۲۸: ۱۶).
عید نان فطیر – پانزدهم تا بیست و یکم اولین ماه (۲۸: ۱۷-۲۵).
عید هفته‌ها (۲۸: ۲۶-۳۱).
توجه کنید: روز نوبر محصولات، نباید با عید میوه نوبر اشتباه شود (لاویان ۲۳: ۹-۱۴).
عید شیپورها – اولین روز ماه هفتم (۲۹: ۱-۶).
روز کفاره – دهمین روز از ماه هفتم (۲۹: ۷-۱۱).
عید خیمه‌ها – روز پانزدهم تا بیست و یکم ماه هفتم (۲۹: ۱۲-۳۴).
در روز هشتم سبت با مراسم خاصی نگه داشته می‌شد (۲۹: ۳۵-۳۹).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »