بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۵ تیر ۲۶ جون

تفسیر تثنیه فصل ۲۳

ب – ۱۶ – ۸. آنانی که از ورود به میان جماعت منع شده‌‌اند (۲۳: ۱-۸)

۲۳: ۱-۸ افراد مختلفی از ورود به میان جماعت ممنوع شده بودند یعنی از حقوق کامل یک شهروند یا پرستش کننده:
۱ – مردی که دستگاه تولید مثل او آسیب دیده یا قطع شده باشد.
۲ – شخص حرامزاده یعنی کسی که بدون بستن پیمان زناشویی بدنیا آمده است.
۳ – شخص عمونی یا موآبی.
۴ – شخص ادومی یا مصری.

آیه ۴ می‌گوید موآبی‌ها با نان و آب به استقبال اسراییلیان نیامدند در حالیکه تثنیه ۲: ۲۸-۲۹ دلالت بر این دارد که بعضی موآبی‌ها به یهودی‌ها غذا فروختند. استقبال با نان و آب‌‌، اصطلاحی است به معنی مهمان نوازی است کاری که موآبی‌ها انجام ندادند.

شخص خواجه از حضور در جماعت محروم بود. شخص حرامزاده‌‌، موآبی و عمونی تا ده نسل اجازه حضور در جماعت را نداشتند. ادومی‌ها و مصری‌ها بعد از سه نسل اجازه ورود داشتند. اما استثنائاتی هم نسبت به این قوانین کلی وجود داشت یعنی اگر شخصی واقعا در جستجوی یهوه بود. در بین مردان قوی داوود هم عمونی و هم موآبی یافت می‌شد (اول تواریخ ۱۱: ۳۹، ۴۶). بعضی تصور می‌کنند که قوانین محروم سازی‌‌، فقط شامل مردان می‌شد نه زنان و به همین علت برای مثال کاربردی برای روت نداشت. بعضی تصور می‌کنند منظور از «نسل دهم» اصطلاحی به معنی نامحدود است.

ب – ۱۶ – ۹. تقدس در اردوگاه (۲۳: ۹-۱۴)

۲۳: ۹-۱۴ آیه ۹ در مقابل وسوسه ٔ مردانی هشدار می‌دهد که در حال خدمت نظامی از خانه دور هستند (یا مقدمه‌ای است برای آیات ۱۰-۱۴).
قانون غسل شبانه نشان دهنده این است که تولید مثل باید مقدس شمرده شود. به خاطر حفظ بهداشت اردوگاه هر سرباز می‌بایست همراه با سلاح خود بیلچه‌ای را حمل کند. تمام فضولات بایستی بلافاصله با خاک پوشانده شود. اگر تمام سربازان موجود در تاریخ این قانون ساده را پیروی می‌کردند بارها از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری می‌شد.

ب – ۱۶ – ۱۰. قوانین اجتماعی و مذهبی (۲۳: ۱۵-۲۵)

۲۳: ۱۵-۱۶ غلام خارجی که از دست صاحبش فرار کرده باشد نباید به دست صاحبش سپرده شود. پس اسراییل باید پناهی برای مظلومین باشد.

۲۳: ۱۷-۱۸ دختران فاحشه یا پسران لواط در آن سرزمین قابل تحمل نیستند و پولی که از آن کسب و کار غیر اخلاقی بدست آید نباید به منظورادای نذر به خانه خداوند آورده شود. منظور از «سگ» فاحشه مذکر است.

۲۳: ۱۹-۲۰ یهودیان نباید چیزی را به سود قرض بدهند گرچه در برابریک خارجی اجازه این کار را داشتند. این قانون بسط بیشتر قانونی است که در خروج ۲۲: ۲۵آمده است که دادن ربا به فقرا را ممنوع کرده است.

۲۳: ۲۱-۲۳ نذر کردن داوطلبانه است مردان نباید نذر کنند ولی اگر چنین کردند باید آن را پرداخت کنند.

۲۳: ۲۴-۲۵ مسافران می‌توانستند برای رفع گرسنگی از تاکستان انگور بچینند اما اجازه ندارد در ظرف خود جمع کند. همینطور اجازه دارد که از مزرعه گندم بچیند اما فقط با دست و بدون استفاده از داس. در روزگار خداوند‌‌، دوازده شاگردش از این امتیاز استفاده می‌کردند (مرقس ۲: ۲۳).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »