بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۵ اسفند ۲۴ فوریه

تفسیر خروج فصل ۴

ب – امتناع کردن موسی (۴: ۱-۱۷)

۴: ۱-۹ اما موسی شک کرد که مبادا قوم او را به عنوان سخنگوی خدا نپذیرند. شاید سرخوردگی آیات ۲: ۱۱-۱۵ تأثیر عمیقی بر وی گذاشته بود. از این رو خدا سه نشانه یا معجزه به او می‌دهد تا تأییدی باشد بر ماموریت الهی او. (۱) عصای او، که هر گاه بر زمین انداخته شود تبدیل به مار گردد. و هر گاه از دم مار آن را بگیرد دوباره تبدیل به عصا می‌شود. (۲) هرگاه دستش را در گریبانش ببرد مبروص خواهد شد. و هرگاه همان دست دوباره در گریبانش رود از برص پاک خواهد شد. (۳) آب رود نیل که در آن سرزمین جاری بود تبدیل به خون خواهد شد.
این نشانه‌ها برای این هدف بودند که قوم اسرائیل را متقاعد سازند که موسی از سوی خدا فرستاده شده است. این نشانه‌ها نمادی بودند از قدرت خدا بر شیطان (به عنوان مثال مار)، بر گناه (که برص تصویری از آن است) و نشانی بر این حقیقت که اسرائیل توسط خون از هر دوی اینها نجات خواهد یافت.

۴: ۱۰-۱۷ هنوز هم موسی از اطاعت از خدا امتناع می‌کرد، و بهانه می‌آورد که فصیح نیست. خدا به موسی یادآوری کرد که این خداست که زبان انسان را به او داده است و از این رو او می‌تواند انسان را فصیح بگرداند، و سپس برادر موسی یعنی هارون را انتخاب کرد تا به جای او سخن گوید. موسی باید خداوند را با سادگی اطاعت می‌کرد، و باید می‌دانست که فرامین خدا قدرت را جاری می‌سازد. خدا هیچگاه تا زمانی که قدرت انجام کاری را به ما ندهد انجام آن کار را از ما نمی‌خواهد. موسی با بهترینهای خدا راضی نشد از این رو مجبور بود با چیزهای درجه دوم خدا بسازد – یعنی اینکه هارون به جایش سخن بگوید. موسی گمان کرد که هارون برای او کمکی خواهد بود، اما بعدها ثابت شد که هارون خود عاملی در جهت پرستش گوساله طلایی بود (باب ۳۲).

پ – بازگشت موسی به مصر (۴: ۱۸-۳۱)

۴: ۱۸-۲۳ موسی چهل سال پس از فرار به مدیان، به فرمان خدا و با برکت یترون به مصر بازگشت. همسر و پسران او صفوره، جرشون و الیعازر بودند (۱۸: ۲-۴). عصایی که در آیه ۲ ذکر شده است بعدها در آیه تبدیل به عصای خدا می‌شود. خداوند از وسایل معمولی برای کارهای خارق‌العاده استفاده می‌کند پس به وضوح می‌توان دید که قدرت از آن خدا است. نشانه‌هایی که خدا به موسی فرمان داد تا در مقابل فرعون به ظهور برساند، بلایایی بودند که به دنبال آن می‌آمدند. خدا دل فرعون را سخت ساخت، البته پس از اینکه آن حاکم مستبد خود دل خود را سخت گردانید. نخست زاده گاهی اشاره‌ای است به تولد فیزیکی، اما در اینجا مقصود عزت و احترامی است که پسر نخست خانواده دارد، در واقع وارث فرزند خواندگی. از قبل به فرعون هشدار داده می‌شود که اگر اطاعت نکند، خدا پسرش را خواهد کشت.

۴: ۲۴-۲۶ اما پیش از اینکه موسی پیغام را برساند خود باید اطاعت را می‌آموخت. او هنوز پسر خود (جرشون یا الیعازر) را ختنه نکرده بود، شاید علتش مخالفت صفوره بوده است. هنگامی که خدا موسی را به قتل تهدید کرد، شاید توسط یک بیماری مهلک، صفوره با عصبانیت پسر خود را ختنه کرد و جان شوهر خود را نجات داد. او وی را «شوهر (یا داماد) خود» نامید. شاید این واقعه، و بی ایمانی آشکار صفوره به خداوند، باعث شد موسی صفوره را به همراه دو پسر به خانه پدرش بفرستند (۱۸: ۲، ۳).

۴۳: ۲۷-۳۱ در حالیکه موسی به مصر بازمی گشت، هارون به استقبال وی شتافت. آنها در مقابل قوم اسرائیل ایستادند و پیغام خداوند را به آنها رساندند، و آن را به سه نشانی که خداوند به آنها داده بود تأیید کردند. پس قوم ایمان آوردند و خداوند را پرستش نمودند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »